Mere motorvej - men ikke på E45

Trafik er temaet i denne uge i TV Syd. Fremtiden lover ikke godt for dem, der vil udvide E45. Heller ikke for dem, der vil tage toget. Der er mest stemning for mere asfalt i det danske landskab.

Motorvej E45 er det mest befærdede vej i Syd og Sønderjylland. Den bør udvides med et tredje spor fre Vejle til Århus, siger trafikanteren, men de må med stor sandsynlighed kigge langt efter et ekstra spor i hver retning.

De syddanske borgmestre og de fleste partier på Christiansborg vil hellere have en ny midtjysk motorvej.

Andre løsninger

Bilisterne skal med andre ord ikke regne med at få mere plads på E45 fra midten af Fyn til nord for Vejle. Der er ikke så trangt på E45, som der har været, fordi der er foretaget en trafik-regulering, som virker efter hensigten. Men en dag bliver Vejle Fjord-broen igen for smal, og så skal politikerne handle.

Lige nu bliver der talt om en række andre løsninger, som alle har til formål at aflaste E45. Men der er mange lokale hernsyn at tage. Nogle politikere vil gerne have gode forbindelser til den del af landet, de har interesser i. Der skal også tages hensyn til naturen og til fredninger i landskabet. Økonomiske hensyn skal der tages, og det er som regel dem, der vejer tungest.

Trafikanterne vil gerne have bedre muligheder for at køre selv, og politikerne kan godt lide, hvad vælgerne kan lide. Men det er ikke givet, at nye veje skaber udvikling.

Hvad med den kollektive?

Trafikforskere peger på, at trafikken på motorveje kører i begge retninger. Der kører mange biler mod vest, men der kører også mange den anden vej. Det er ikke sikkert, en bred vej fra Esbjerg mod syd skaber udvikling i Tønder. Det gør den kun, hvis den er ensrettet i sydlige retning.

Erfaringen fra Lolland-Falster er, at motorvejen har skabt udviklingen i den forstand, at folk og firmaer er flyttet i retning af København, og det var ikke lige det, der var meningen.

Trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitets Center siger i et interview med TV Syd, at man også skal tage de offentlige transportmidler ind i planlægningen.

Hvis man udelukkende koncentrerer sig om at udvikle motorvejene, vil de også tiltrække flere trafikanter, som søger væk fra den kollektive trafik, og det er ikke det, der er hensigten.