TV der bevæger dig

Pant på tyske dåser har lange udsigter

Mens man i Danmark forventer, at der kommer pant på dåser købt i en grænsehandel inden påske, så er forventningerne hos grænsehandlerne nogle helt andre.

05:33

Foto: ARKIV

1 af 2

Ifølge kontorchef John Beck Sørensen fra det danske miljøministerium i København er en aftale lige på trapperne.

- Der er nogle enkelte brikker, som skal falde på plads om, hvilke forpligtelser vi hver især påtager os. Og derefter skal det hele underskrives som en aftale mellem Danmark, Tyskland, Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern, siger John Beck Sørensen ifølge Flensborg Avis.

Danmnark har i årevis forsøgt at få lukket det hul i loven, som har gjort det muligt for danskere og andre skandinavere at købe 1,2 milliarder dåser øl og sodavand om året uden pant, selv om der ellers opkræves dåsepantpant i både Danmark og Tyskland.

Konsekvensen har været, at mange af de pantfri dåser er havnet i naturen.

Danmark har tidligere underskrevet en hensigtserklæring om, at blandt andet Sammenslutningen af grænsehandlere skal involveres i planerne om en eventuel ny dåsepant, og hidtil har grænsehandlerne intet hørt om nogen aftale.

- Siden 2010 har både de tyske miljøministerier og grænsehandlernes sammenslutning, IGG, afventet et dansk forslag om indførelse af dansk pant i grænsehandelen. Når et dansk forslag måtte komme, skal det drøftes med de fem involverede parter, siger Erik Holm Jensen, som er formand for IGG, til Flensborg Avis.

Erik Holm Jensen gør også opmærksom på, at der blandt andet på grund af problemer med momsen - som i givet fald vil blive opkrævet i Tyskland og tilbagebetalt i Danmark - formentlig vil være behov for nationale lovændringer.

Desuden peger han på, at det ikke er nok, at et forslag alene godkendes af de respektive miljøministerier. Det skal formentlig også forelægges afgiftsmyndighederne.

- Det betyder, at en dansk pant i grænsehandelen ikke er umiddelbart forestående, siger Erik Holm Jensen til Flensborg Avis.

TV SYD har mere i aften.