TV der bevæger dig

Politikerne tager fat på nyt folketingsår: Det vil de gøre for vælgerne i Syd- og Sønderjylland

TV SYD har spurgt samtlige folketingspolitikere valgt i Syd- og Sønderjylland om, hvad de vil gøre for landsdelen i den nye samling, der begyndte tirsdag.

Foto: Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Benny Engelbrecht (Soc.dem.): Det allervigtigste er jo ikke bare, hvad jeg kan gøre for vælgerne i Syd- og Sønderjylland, men hvad jeg kan gøre for hele Danmark. Vi skal lave en infrastrukturplan, som går på tværs af alle Folketingets partier og så mange partier som muligt skal være med i en ti-års investeringsplan, der ligger linjerne for, hvad der skal laves af veje, baneinvesteringer, og hvordan vi skal fremme den kollektive trafik.  Foto: Peter Elgaard

Christian Rabjerg Madsen (Soc.dem.): Jeg skal jo forhandle finanslov og et nyt udligningssystem, og det er jo nogle af grundstenene i, at vi sikrer, at der er en god velfærd også i de kommuner, der er udfordret med blandt andet fraflytning. En anden ting er, at motorvejen omkring Kolding sander til hver evig eneste dag, hvilket skaber kø og farlige situationer. Så vi skal have udbygget den motorvej.  Foto: Peter Elgaard

Anni Matthiesen (V): Noget af det vigtigste for mig er, at vi får sat gang i den midtjyske motorvej. Det er en kamp, jeg har været med til at kæmpe i otte år, og jeg krydser fingre for, at det er noget af det, vi nu får skubbet igennem. Derudover vil jeg kæmpe for at få flere uddannelsesinstitutioner til Syd- og Sønderjylland.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Marie Kraup (DF): At Danmark er dansk også om 100 år. Så jeg vil kæmpe for en stram udlændingepolitik. At Danmark bliver mere dansk og mindre islamisk. Det er afgørende, og det vil jeg bruge mine kræfter på. Foto: Peter Elgaard

Ulla Tørnæs (V): For mig er det vigtigt, at vi får en bredere vifte af uddannelsesmuligheder for unge i Syd- og Sønderjylland. Jeg vil kæmpe for, at vi får jurauddannelsen til Esbjerg og får udbygget it-uddannelserne. Jeg vil også kæmpe for, at linjeføringen på den midtjyske motorvej kommer til at køre vest om Billund Lufthavn.  Foto: Peter Elgaard

Birgitte Vind (Soc.dem.): Noget, jeg er meget optaget af, er infrastruktur. Vi har en landsdel, der er meget presset i forhold til at være porten til Europa og også til Nordjylland og Sjælland. Så der har vi nogle opgaver, vi skal have løst. Ligeledes vil jeg lægge stor vægt på uddannelsesområdet, hvor vi har en landsdel, der i dén grad skriger på arbejdskraft. Så på det område vil jeg kæmpe for fleksible uddannelsespladser.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Henrik Dam Kristensen (Soc.dem.): Jeg vil gøre det, som jeg altid har gjort, nemlig være opmærksom på hvilke sager, der rør sig i vores område. Som Folketingets nye formand vil jeg ikke være så synlig i den daglige debat. Men jeg kender stort set alle på Christiansborg og har jævnligt kontakt til ministre, så jeg skal nok få synspunkterne afleveret på rette sted. Foto: Peter Elgaard

Anders Kronborg (Soc.dem.): For det første mener jeg, at vi skal have bedre kollektiv transport. Det betyder hurtigere tog til og fra området. Jeg vil derudover så vidt muligt huske vores område, når vi skal diskutere udligning, fordi der er en skæv fordeling af midlerne i øjeblikket.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Nils Sjøberg (Rad.V.): Jeg vil først og fremmest gøre opmærksom på, at de udfordringer, vi har i Syd- og Sønderjylland, er markant anderledes end dem, man har i andre landsdele. Det gælder for eksempel på transportområdet, som adskiller sig meget fra det, der er i København og i storbyerne. Så er det også vigtigt, at vi får arbejdet med vores uddannelser, blandt andet med større fokus på efteruddannelser og at få unge til at blive i byerne. 

Christoffer Aagaard Melson (V): Lokalt har jeg arbejdet meget mod, at vi gerne skal have droppet togbroen over Vejle Fjord, hvor folk har levet i usikkerhed rigtig længe. Noget andet er trafikken omkring Vejle Fjordbroen, hvor vi kan se på trafikfremskrivningerne, at det kommer til at se rigtig galt ud om få år. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Niels Flemming Hansen (Kons.): Jeg har to rigtig fede ordførerskaber i forhold til Syd- og Sønderjylland, nemlig forsvaret og trafik. De ting, der blev lavet i den første infrastrukturplan, vil jeg arbejde benhårdt for, at vi skal have igennem. Så arbejder jeg benhårdt for en Als-Fyn bro. Og i forhold til forsvaret er vi lige nu i gang med at forhandle om hvilken kompensationsmodel, der skal gælde i Skrydstrup.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Karina Adsbøl (DF): Som ældre-, social- og handicapordfører er det at prioritere det sociale område. Vi skal holde Socialdemokratiet op på deres løfter om, at for eksempel ældre får en god pleje og en plejehjemsplads. I det sydjyske er der også store trafikale problemer, som vi skal have styr på. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jesper Petersen (Soc.dem.): Jeg vil stoppe nedskæringerne på uddannelse, som har ramt unge og institutioner i vores landsdel. Jeg har også længe kæmpet for, at vi skal have anlagt det manglende jernbanesporspor mellem Tinglev og Padborg. Det er for sårbart med kun ét spor - ikke mindst for godstransporten. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Eva Kjer Hansen (V): Vi skal undgå, at Socialdemokratiet hæver skatten ved generationsskifte. Det er noget af det, der kan koste vækst og velstand på arbejdspladser i Syd- og Sønderjylland. Så det bliver den første sag i den nye samling. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Ellen Trane Nørby (V): Jeg kommer til at knokle for syd- og sønderjyske sager. Mit fokus ligger selvfølgelig på arbejdspladser og vækst i vores del af landet, at få styrket vores nære sundhedsvæsen og få styrket vores udddannelsesinstitutioner og vores infrastruktur.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Hans Kristian Skibby (DF): Jeg vil arbejde for bedre regler og få pengene ud at arbejde der, hvor de gør mest nytte. Og det er ikke noget, der kun tilgodeser syd- og sønderjyderne. Jeg vil kæmpe for bedre forhold for iværksætteri, mindre bidragssatser på vores realkreditlån og bedre vejadgang på vores hovedtrafiknet.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Hans Christian Schmidt (V): Jeg vil huske at komme hjem ofte og huske at lægge mærke til, hvad folk finder vigtigt, og det vil jeg så tage med mig til Christiansborg. Vi er i gang med at forberede anlægsloven omring F35 og alle naboerne (i Skrydstrup), der oplever støjgener. Og så skal vi også have kigget på den store hærvejsmotorvej, på kablerne, der skal graves ned ude vestpå og så skal vi have flyttet uddannelser til Syd- og Sønderjylland. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Troels Ravn (S): Jeg har tænkt mig at være til stede, som jeg altid har bestræbt mig på og føre politik i øjenhøjde. Vi har haft et ambulanceberedskab med alt for lange responstider, og det vil jeg forsøge at lave om på. For mig handler det om stort og småt, og at vi gør en forskel, fordi menneskers liv giver loven fylde. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF): En af de vigtigste ting er at få styr på lånesituationen. Når man ikke kan få et realkreditlån til at udvide erhverv eller købe og sælge sin bolig, skaber det enorm utryghed for de mennesker, der bor i yderområderne. Og dem har vi en del af i Syd- og Sønderjylland.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Pernille Vermund (Nye Borg.): Det er allervigtigst for Nye Borgerlige at få løst udlændingeproblematikken fra bunden, og det har også stor betydning for syd- og sønderjyderne. Landsdelen er belastet af bandekriminalitet, og grænsekontrollen har stor betydning. Vi vil gerne have grænsekontrol både ind og ud af landet. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Henning Hyllested (Enh.): Nu er jeg jo transportordfører, så jeg kommer til at kigge rigtig meget på infrastruktur i det hele taget. Det er klart, at det manglende dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg kommer meget i fokus. Og så skal vi langt om længe i krig efter fire års blokering. Så skal vi i gang med togfonden, hvilket vil komme til at betyde meget hurtige tog til Esbjerg.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Kristian Thulesen Dahl (DF): Jeg har tænkt mig at holde benhårdt fast i, at vi skal have grænsekontrol. Jeg tror på, at det er vigtigt for hele landet, men i særdeleshed for syd- og sønderjyderne, at vi har en slags symbolsk lås på vores fordør.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Henrik Dahl (LA): Jeg synes, det er vigtigt, at vi arbejder for at holde fast i den gymnasiestruktur, vi har. Det er vigtigt, at der ikke er nogle, der lukker eller bliver lukningstruet. I det hele taget er hele uddannelsessituationen i Syd- og Sønderjylland rigtig vigtig på alle niveauer.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Lotte Rod (Rad.V.) på barsel: For mig er set vigtigste, at vi får ordentlige normeringer i vores daginstitutioner. Det skal være sådan, at uanset hvilken kommune, du vokser op i, så skal der være voksne nok og uddannede voksne nok.  Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Venstrepolitikeren Troels Lund Poulsen var ikke at træffe på Christiansborg, idet han er i New York for at deltage i en FN-forsamling.

De radikales Nils Sjøberg er barselsvikar for Lotte Rod, der fødte en pige for uger siden.

Mest sete på tvsyd.dk