Reguleringsjagt på krondyr

Naturstyrelsen afholder årligt flere jagter på krondyr for at begrænse bestanden