Samlet indsats mod psykisk syge kriminelle

Et nyt samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, Kriminalforsorgen, kommunerne og Psykiatrien i Region Syddanmark skal sikre bedre behandling og forebygge kriminalitet.

Politiet i Syd- og Sønderjylland, Kriminalforsorgen, de otte kommuner i politikredsen og Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder fra årsskiftet tæt sammen om at hjælpe borgere med misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller sociale problemer.

- Denne gruppe af borgere har hidtil risikeret at lande i en gråzone uden tilstrækkelig hjælp og støtte, fordi de ikke entydigt hører til i psykiatriens, socialforvaltningernes eller politiets regi, siger psykiatridirektør Agnete Philipsen, Region Syddanmark.

Koordineret indsats

Når en borger har brug for hjælp kan parterne i samarbejdet yde en hurtig, effektiv og koordineret indsats og dermed forebygge, at udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd.
 
Det er en ændring af retsplejeloven, der gør det nye samarbejde muligt. Ændringen betyder, at alle politikredse i Danmark skal etablere samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - det såkaldte PSP-samarbejde. Inden for rammerne af samarbejdet må myndighederne udveksle oplysninger.

Der er også et PSP-samarbejde på vej i de øvrige dele af Region Syddanmark.