Stormen giver masser af arbejde til håndværkere

Hvis skaderne efter mandagens storm er af samme omfang som ved stormen i januar 2005, så vil de medføre en ekstra omsætning på fem milliarder kroner og en ekstra beskæftigelse på 5.700 fuldtidsjob.

Det oplyser brancheorganisationen Dansk Byggeri.

På nuværende tidspunkt er der ingen, der kender det samlede omfang af skaderne, men Dansk Byggeri antager, at det samlede erstatningsbeløb nogenlunde vil svare til omfanget efter stormen 8. januar 2005.

- I 2005-stormen beløb erstatningerne sig til 4,2 milliarder kroner, hvoraf bygge- og anlægsarbejder udgjorde hele 97 procent. Hvis vi herudfra skal give et bud på skaderne mandag, så vil det i 2013-priser løbe op i små fem milliarder kroner, hvoraf 4,4 milliarder kroner i bygge- og anlægsbranchen, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

5.700 mandeår

Dansk Byggeri har også et bud på den beskæftigelsesmæssige effekt af stormen, idet Finn Bo Frandsen antager, at skaderne er fordelt med ca. 1/5 til nybyggeri, ca. 3/5 til bygningsreparation samt ca. 1/5 til anlægsarbejder.

- På den baggrund forventer vi, at stormen samlet set vil få en beskæftigelsesmæssig effekt på ca. 5.700 mandår i direkte eller indirekte beskæftigelse. Heraf ca. 3.900 til reparationsarbejder, siger Finn Bo Frandsen.

Efter orkanen 3. december 1999 var der 385.000 skadeanmeldelser med et erstatningsbeløb på 13,1 milliarder kroner med moms (1999-priser), og efter stormen 8. januar 2005 var der 244.300 skadeanmeldelser med et erstatningsbeløb på 4,2 milliarder kroner med moms (2005-priser).