Tirsdag overgår Falck-personale til Region Syddanmark

I dag varetager Falck den tekniske disponering på regionens vagtcentral i Odense. Fra 1. september overtager regionen selv den opgave. Det betyder vagtcentralen skal ansætte 20 nye medarbejdere, - lagt de fleste af medarbejderne fra Falck, der allerede arbejder i funktionen, overgår til Region Syddanmark som arbejdsgiver.

AMK-vagtcentralen (Akut-Medicinsk Koordinations Vagtcentral) i Odense består i dag af to selvstændige enheder.

En sundhedsfaglige enhed, som visiterer 112-opkald, og en teknisk enhed, der disponerer ambulancer, akutbiler og akutlægebiler til de konkrete opgaver.

Ind til på tirsdag varetager Falck den tekniske disponering. Regionen har selv hele tiden haft ansvaret for den sundhedsfaglige visitation, som primært udføres af sygeplejersker.

I forbindelse med sidste års udbud af ambulancekørslen, hvor Bios fik opgaven, blev det besluttet, at det ikke længere skulle være Falck eller nogen anden operatør, der skal varetage den tekniske disponering - men at opgaven varetages af regionen selv.

Ud over at ansætte det tekniske personale udvider Region Syddanmark også med en ny vagtcentralchef og en sekretær samtidig med antallet af lægekonsulenter også udvides.

Se og hør præhospital leder Torsten Lang-Jensen forklare hvordan vagtcentralen arbejder.

Varighed 1.30