TV der bevæger dig

Tog til tiden - uden IC4

Selvom DSB i nat standsede al kørsel med IC4-tog indtil videre, så kører alle DSB-tog i TV SYDs område planmæssigt tirsdag.

Tog til tiden - men ingen IC4.

IC4-togene er  taget ud af drift som en konsekvens af, at der sideløbende med Havarikommissionens undersøgelser, er fundet ligheder mellem signalforbikørslen i Marslev i sidste uge og en hændelse i Høje Taastrup den 4. november.

I hændelsen i Høje Taastrup, som DSB netop har modtaget de sidste analyser af, har et andet IC4-tog passeret et rødt signal med ganske få meter.
Dermed kan DSB ikke afvise, at der er tale om en generel fejl og har derfor besluttet at standse al kørsel med IC4-tog indtil begge hændelser er undersøgt af Havarikommissionen, og der er fundet en afklaring på situationen.
"Der har indtil nu ikke været nogen indikationer af, at der har været tale om en generel fejl, men vi har i forbindelse med vores granskninger af indrapporteringer af tilsvarende hændelser, konstateret endnu en signalforbikørsel, hvor der er visse ligheder i hændelsesforløbet op til forbikørslen, og vi har derfor, som en ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning, valgt at indstille al kørsel med IC4-tog indtil videre. Sikkerhed går forud for alt andet," siger koncerndirektør for DSB Vedligehold Frank Olesen.