Vrede og frustration skaber skolebrande

Det er oftest frustrerede unge med undertrykte aggressioner, der står de mange brande på landets skoler.

Hvert år rykker Beredsskabsstyrelsen ud til i gennemsnit 91 skolebrande på landsplan. 
Bare i Region Syddanmark har der siden 2008 været 26 brande på folkeskoler.

De fleste brande bliver antændt af vrede elever, som har nogle problemer, de ikke kan håndtere. Det kan sammenlignes med den vrede, som gør sig gældende ved skoleskyderier.

- Skolevrede er vrede rettet mod skolen på grund af forhold, der har generet en. Skolebrande er en anden slags hævn, som er knap så ekstrem som college killings, men den har de samme ingredienser. Det vil sige isolation alene eller i en gruppe, marginalisering eller ensomhed. Og så foregår det i skoleregi og hævnmotivet er meget stærkt, siger Helle Rabøl til nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Hun er forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Det vurderes, at tallet for påsatte skolebrande er langt større end tallet fra Beredsskabstyrelsen, giver udtryk for.

De tal bygger kun reelle udrykninger til brande, men langt de fleste brande slukkes, inden det er nødvendigt at rykke ud.