De unge søger de store partier

Unge mindretalspolitikere svigter Sydslesvigsk Vælgerforening og Slesvigsk Parti.

En ny tendens breder sig, hvor de unge lægger den nationale identitet bag sig og tager springet over i flertallets partier.

Det er altså fælles for de unge, at selvom de tilhører et nationalt mindretal i det land, de bor i, har de valgt at gå ind i et af de store nationale partier og har altså fravalgt minoritetspartierne.

Rasmus Andresen, dansksindet sydslesviger, er med sine 24 år det yngste medlem af Landdagen nogensinde. Men det er for de Grønne og ikke for mindretalspartiet SSV.

Anne Sina kommer fra det tyske mindretal i Sønderjylland men til næste valg er hun stillet op for Socialdemokraterne, der traditionelt er et af det  danske flertals partier.

De unges opgør med traditionen har ikke været uden problemer, især er  Rasmus Andresen blevet kritiseret af det danske mindretal.

Begge unge politikere mener, at deres hidtidige succes skyldes, at Danmarks og Tysklands bevidste satsning på tolerance overfor mindretallene og godt naboskab i grænselandet.