Forbløffelse i Hedensted - glæde i Tønder

Tønder er blandt de 30 yderkommuner, der får flere penge, mens Hedensted er blandt de 34 kommuner, der mister penge i regeringens forslag til ny kommunaludligning.

Tønder får sammen med 29 andre yderkommuner samlet tilført 950 millioner kroner - og det får smilet frem hos borgmester Henrik Frandsen, (V):

- Selvom vi ikke kender de præcise tal, så ser udspillet overordnet udmærket ud set herfra. Holder løfterne, får vi flere penge til at give vores borgere bedre velfærdsydelser for.

Hedensted er blandt de 34 kommuner, som vil skulle afgive penge - og det kommer bag på en forbløffet og nærmest vantro borgmester:

- Det havde vi ikke lige set komme, at vi skal aflevere penge til den kommunale omfordeling. Det må bygge på en ren politisk vurdering frem for økonomisk viden om vores forhold. Der er heldigvis kun tale om et forslag, som vi må forsøge at få ændret for vores del, siger Kasper Glyngø, socialdemokratisk borgmester i Hedensted Kommune.

Han kender - som sine borgmesterkolleger landet over - endnu ikke det præcise beløb, som de enkelte kommuner mister eller får med regeringens forslag.