Forbud mod Roundup på vej i kommunerne

Miljøministeren varsler nu forbud mod brugen af glyphosat (Roundup) på en række offentlige arealer. Det bliver dyrt for Tønder Kommune.

En ny rapport fra Miljøministeriet viser, at der stadig sprøjtes med store mængder glyphosat (Roundup) på offentlige arealer. Nu vil regeringen forbyde, at der bliver brugt sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt på en række offentlige og private arealer for at beskytte grundvandet.

- Det er helt unikt, at vi kan åbne for vandhanen i Danmark og drikke vandet direkte fra hanen. Sådan skal det også være for vores kommende generationer. Socialdemokratiet lovede før valget et sprøjteforbud på offentlige arealer, og det leverer vi på nu. Til gavn for danskerne og naturen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Tønder Kommune er arealmæssigt landets femtestørste, og et forbud mod at bruge glyphosat vil betyde øgede udgifter til ukrudtsbekæmpning.

Kurt Christensen med sin giftsprøjte der har kørt i Tønder kommune siden 2009.
Kurt Christensen med sin giftsprøjte der har kørt i Tønder kommune siden 2009.

Sensorer finder ukrudtet

- Vi bruger den nyeste teknologi - Weed-It. Det betyder, at sensorer på sprøjtemaskinen finder ukrudtet undervejs og kun udløser glyphosat præcis dér, hvor ukrudtet er. Vi bruger så lidt som overhovedet muligt, siger borgmester Henrik Frandsen, Tønderlisten.  

Sagen har netop været vendt under den første budgetforhandling i Tønder Kommune. Forvaltningen har set på sagen og estimerer ekstraudgiften til at være på en million kroner om året. 

- Det vil være dyrere at gå over til f.eks. gasafbrænding af ukrudtet, fordi vi må bruge flere mandetimer på at fjerne ukrudtet, siger Bo Jessen, formand for teknik- og miljøudvalget (løsgænger). 

Fakta om glyphosat

  • Rapporten viser, at forbruget af glyphosatmidler samlet set er faldet med 18 procent fra 2016 til 2020.
  • Sprøjtemidler som fx glyphosat tager lang tid om at nedbrydes og kan derfor risikere at sive ned i grundvandet, hvis midlerne påføres arealer som fx stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser, hvor det øverste jordlag under overfladerne er gravet væk.
  • Regeringens forslag om at forbyde sprøjtemidler som fx glyphosat på en række offentlige og private arealer er en del af udspillet ”Tættere på – grønnere byer og en hovedstad i udvikling.” Forbuddet er målrettet de arealer, hvor der er en særlig risiko for, at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet.

Tønders forbrug:

  • Mængde aktivstof i alt i 2016 (kg) - 40 
  • Mængde aktivstof i alt 2020 (kg) - 565
  • Mængde aktivstof i 2020, letnedbrydelige - (kg) - 477 
  • Mængde aktivstof i 2020, ikke let-nedbrydelige - 88