Gylletank skaber strid i Tyvse

Tønder Kommune forsøger nu at løse strid om gylletank med forslag, der skal hjælpe både landmanden, der har opført gylletanken på sin grund, og ejeren af et hus, der er nærmeste nabo til tanken i Tyvse.

 

Gylletanken opfylder alle regler, herunder afstandskrav. Men ejeren af det nærliggende hus har klaget over, at kommunen ikke gjorde nok for at sende sagen i nabohøring, dengang kommunen godkendte gylletanken.

Det fik naboen medhold i hos Natur- og Miljøklagenævnet, og derfor blev kommunen pålagt at behandle sagen påny med en ny nabohøring.

- Det er nu sket, og vi har vurderet, at gylletanken kan blive, hvor den er. Men samtidig pålægger vi landmanden en række vilkår, så som ekstra beplantning, ændring af tilkørselsforhold og tidsrum for gyllekørsel, så generne fra gylletanken bliver begrænset til et acceptabelt niveau, oplyser fagchef Christa Jørgensen fra Tønder Kommune. Hun understreger, at alle regler om gylletankens placering er overholdt.

 

- Men problemet i denne sag er, at vi som kommune har begået en procedurefejl ved nabohøringen. Det beklager vi, og det har vi nu forsøgt at rette op på med et udkast til ny afgørelse, der både tilgodeser ejeren af huset og landmanden, siger fagchefen.