Hønse-holdere protesterer

Der er forskel på høns. Nogle lægger store æg, andre små. Nogle hønse-lorte er store, andre små, og det bør der tages hensyn til, når Tønder Kommune udsender et dekret om høns i by-mæssig bebyggelse.

Medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget i Tønder Kommune har fået en henvendelse fra Finn Jensen, Dansk Fjerkræ Forum, fordi der nu er indført faste sengetider for høns i villa-kvarterer, faste tider for vækning og faste grænser for antallet af dyr i hønsehold. Anledningen er, at Tønder Kommune har fået en del klager over haner, der vågner tidligt. Der kan også være lugt-gener.

Bureaukrati

Men det kan Finn Jensen fra Dansk Fjerkræ Forum ikke forstå. Han skriver i henvendelsen til udvalgsmedlemmerne, at disse regulativer kan afstedkomme mere administration og bureaukrati. Det har Fjerkræ Forum erfaret fra andre kommuner. Kalundborg f. eks. droppede helt sit regulativ for dyrehold, fordi det viste sig at være formålsløst. Der er slet ikke så mange klager, som politikerne tror, skriver Finn Jensen.

På Fjerkræ Forums vegne påpeger han det problematiske ved, at det nu ikke længer er tilladt at lade høns gå på egen græsplæne. Det er jo en krænkelse af den private ejendomsret.

- Det er ganske unødigt at kræve, at hønsene skal være i en hønsegård, anfører Finn Jensen. Det er også generende, at der kræves overdækning med net eller fast tag. Fødevarestyrelsen opgav det krav for mange år siden. Hvorfor skal Tønder Kommune gå imod Fødevarestyrelsen, spørger Finn Jensen.

Små og store høns

Han beklager, at Tønder Kommune nu har sat et loft over, hvor mange høns,der må være i et hønsehold. Otte, siger Teknik og Miljøudvalget. Men Fjerkræ Forum peger på, at nogle dværghøns kun er på størrelse med en solsort, mens en Jersey Kæmpe vejer fire-fem kg. En lille høne er altså ikke en stor belastning for miljøet, og det bør afspejles i antallet af tilladte høns.

Endelig tidspunktet for, hvornår hønsene skal holdes inde. Her vil Fjerkræ Forum foretrække, at hønsene får lov til at være ude til klokken 22. Ikke klokken 20.

- Det er sjældent, at vi har hørt om problemer med, at høns larmer om aftenen, og det vil være mere naturligt for dem at gå ind på dette tidspunkt om sommeren, skriver Finn Jensen.