TV der bevæger dig

Livet er gået i stå for 44-årig

Livet er gået i stå for Svend Erik Borring på 44 år. I dag har han ikke engang kræfter til at holde sit hjem i orden. Han beskylder Tønder Kommune for at have syltet hans sag om førtidspension.

03:11

Svend Erik Borring - har ikke råd til rygtræning, når han er på kontanthjælp. Men kommunen vil ikke sætte ham på førtidspension.

1 af 2

Syge bliver sendt fra den ene arbejdsprøvning til den anden, mens tiden går. Det betyder, at de mister retten til dagpenge og havner på kontanthjælp. Det er en udbredt praksis i danske kommuner.

- Man bliver da deprimeret i sådan en situation. Taber lysten til alt, siger Svend Erik Borring til TV SYD.

På kontanthjælp

I 2007 faldt han under arbejdet på en plastikfabrik. Svend Borring kom efter en sygeperiode tilbage i flere kortvarige job på forskellige virksomheder.

Men i 2008 var det slut. Ryggen kunne ikke mere. Og i 2010 ophørte sygedagpengene, og han endte på kontanthjælp. Siden er det gået støt ned af bakke. Krykkerne er blevet en del af hans krop.

Ingen arbejdsevne

Svend Erik Borring har søgt om førtidspension, men Tønder Kommune har foreløbig syltet sagen i årevis.

Først i 2011 kom han til arbejdsprøvning på Reva i Tønder, da sygedagpengene forlængst var ophørt.

Kommunen nægter fortsat at indstille ham til pension på trods af:
1) Jobcentret erklærer, at han ikke har arbejdsevne tilbage.
2) Reva: Ingen arbejdsevne.
3) Kommunens lægekonsulent: Ingen arbejdsevne
4) Fysioterapeut: Ingen arbejdsevne
5) Egen læge: Ingen arbejdsevne.
Svend Erik Borring skal nu gennem nye undersøgelser og arbejdsprøvning, selv om alle sagkyndige allerede har erklæret ham uarbejdsdygtig.

Praksis

Og Svend Erik Borring er langtfra den eneste, der år efter år må leve med en uvis fremtid.

- Der har udviklet sig en praksis, hvor én arbejdsprøvning sjældent er nok. Der skal mange til, siger socialrådgiver Bente Dam Sørensen, 3F, Kolding.

Socialdirektøren i Tønder, Klaus Liestmann, er ikke stolt af, at syge blot bliver henvist til kontanthjælp år efter år, selv om han ikke vil gå ind den konkrete sag.

Sagsforløbet kan genkendes fra talrige andre sager.

- I dag er en pensionssag, som går glat igennem med kun en enkelt arbejdsprøvning, ensbetydende med, at personen er meget, meget syg. Nærmest terminal, siger Bente Dam Sørensen.

Svend Erik Borring håber, at en førtidspension kan give ham råd til at få rygtræning. Den har han ikke råd til på kontanthjælp.

Mest sete på tvsyd.dk