TV der bevæger dig

Nu kommer der liv på Tønder Sygehus

4 praktiserende læger flytter ind i de tomme lokaler.

02:22

1 af 2

De er nu etableret en lægeklinik med 4 praktiserende læger på Tønder Sygehus.

Dermed bliver der igen brug for nogle af de 2000 kvm., der har stået tomme, siden den medicinske sengeafdeling på sygehuset blev lukket. 

- Det er godt at se, at der nu kommer flere lys i vinduerne på Tønder Sygehus. Det er noget, vi i Region Syddanmark har arbejdet for et stykke tid. Vi vil gerne fremtidssikre sygehuset, og at der nu kommer en lægepraksis i bygningen viser, at vi er ved at være godt på vej, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

1. december 2009 lukkede den medicinske sengeafdeling på Tønder Sygehus.

Tilbage på sygehuset er:

Jordemodercenter, lokalpsykiatri, laboratoriefunktion, personalekantine, fællessekretariat, kommunalt genoptræningscenter, ambulatorium, skadeklinik, røntgen, medicinsk dagscenter samt DAMP Sundhedscenter Tønder.