Storkepar i Skærbæk parrer sig

Et storkepar har slået sig ned i en rede på en pæl i Hjemsted Oldstidspark i Skærbæk for at blive bofaste.

- Storkeparret i Skærbæk ruger ikke endnu, men det er tydeligt at de er bofaste. Og de har parret sig flere gange i løbet af søndagen, oplyser storkene.dk, der nøje følger udviklingen.

Storkene er truet af tørke. Storkeeksperten Hans Skov oplyser, at Marsken er knastør, og i Tyskland og Holland er situationen den samme.

Hvis der ikke hurtigt kommer regn, kommer storkene til at lide af mangel på føde, så de ikke kan opfostre ungerne.

Du kan følge udviklingen på storkesiden.

Storkene.dk