Drikkevandet er ikke længere bakteriefyldt på ø - men skal alligevel koges

Nye målinger viser, at der ikke længere er høje bakterietal i vandet på Kattegat-ø.

Beboerne på den lille ø Endelave mellem Jylland og Samsø har siden den 31. december skullet koge deres drikkevand i to minutter for at dræbe eventuelle bakterier.

Og det skal de blive ved med, oplyser forsyningsselskabet Samn.

For selvom resultaterne fra de analyseprøver, der blev udtaget den 31. december, viser, at der ikke længere er et forhøjet kimtal i vandet på Endelave, så anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed stadig, at borgerne koger deres vand, inden man drikker det, bruger det til madlavning eller børster tænder i det.

Endelave ligger lige ud for udmundingen fra Horsens Fjord.
Endelave ligger lige ud for udmundingen fra Horsens Fjord.
Foto: Google Maps

Kimtal er et tal for, hvor mange bakterier og mikroorganismer der er i en given væske.

- Vi er bekendt med, at der er kommet nye prøvesvar, som ser gode ud. Da vi endnu ikke kender kilden til forureningen, er der taget endnu et sæt prøver, som vi nu venter svar på, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i et svar til TV2 ØSTJYLLAND.

De nye vandprøver blev taget i går den 4. januar, og man forventer at få svar på lørdag den 8. januar.

Derudover er der i de foregående dage udført teknisk tilsyn på vandværket, og vandet i beholderen på vandværket udskiftes, mens man forsøger at finde ud af, hvordan forureningen er opstået.

Har ikke oplevet det før

Direktør i Samn Forsyning, Ole Texel, fortalte tidligere til TV2 ØSTJYLLAND, at der første gang blev målt et forhøjet kimtal på Endelave den 20. december.

Men da en kontrolprøve samme dag ikke viste det samme, foretog forsyningen sig ikke mere.

En test en uge senere, den 27. december, viste dog i begge prøver, at der var et målbart forhøjet kimtal, og disse testresultater landede hos Samn Forsyning fredag morgen.

Noget der ledte til en sjælden anbefaling om at koge sit drikkevand.

- Jeg har ikke oplevet det her før i min tid i Samn Forsyning eller Horsens Vand. Hverken på kimtal, coli, enterokokker og hvad vi ellers måler for. Det er første gang, vi har måttet melde en kogeanbefaling ud, sagde Ole Texel.

Men selvom der nåede at gå 11 dage fra første forhøjede måling, til at der lå en kogeanbefaling fra myndighederne, så skal borgerne på Endelave ikke være bekymrede.

- Kimtal ved 22 grader er ikke sammenligneligt med coliforme bakterier og fækalbakterier. Det er usædvanligt, hvis man bliver syg af det. Det er for at være på den sikre side og for at tage hensyn til de svageste, at Styrelsen for Patientsikkerhed melder det her ud, siger Ole Texel, direktør i Samn Forsyning.

Det understreges, at vandet fortsat kan bruges ukogt til eksempelvis tøjvask og kogning af kartofler.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik bor der 163 personer på Endelave.