TV der bevæger dig

DF kræver strengere straffe til både sælgere og købere

Fundet af fem ton ulovligt fyrværkeri i Rødding, får Peter Kofod Poulsen (DF) til imandag at gå til Justitsministeren. Han vil have hårdere straffe.

Straffen for at sælge OG købe ulovligt fyrværker skal skærpes. Foto: Sydøstjyllands Politi

Efter fundet af 5 ton ulovligt fyrværkeri , 1000 krysantemumbomber og 37.000 raketter, er en 40-årige mand fra Rødding varetægtsfængslet i fire uger.

Han er blandt andet sigtet for at have bragt andres liv og førlighed i fare, og  for overtrædelse af fyrværkeriloven samt af våbenloven efter fundet af de store mængder fyrværkeri i en lagerhal på en nedlagt ejendom ved Rødding.

Manden er i 2011 i følge JyskeVestkysten dømt et års fængsel for en lignende lovovertrædelse.

Nu vil Dansk Folkeparti have strammet lovgivningen, og den livsfarlige krudt til livs.

Peter Kofod Poulsen foreslår en tre-trinsplan i bestræbelserne på at komme den ulovlige fyrværkeri til livs:

Vi er nødt til at slå hårdt ned på både dem, der sælger den ulovlige fyrværkeri, men altså også på dem, som køber det. - Det er simpelthen livsfarligt. 

Vi er nødt til at slå hårdt ned på både dem, der sælger den ulovlige fyrværkeri, men altså også på dem som køber det. - Det er simpelthen livsfarligt. 

Desuden skal det være muligt for dem, der allerede er i besiddelse af den ulovlige krudt, får frit lejde, så de kan aflevere det uden retsligt efterspil. Og så må der mere oplysning til -  især til børnene og deres forældre. De skal forstå, hvor farligt især ulovligt fyrværkeri er.

00:44

MF, mdl. retsudvalget, DF, Peter Kofod Poulsen mener straffen skal være højere for både købere og sælgere af ulovligt fyrværkeri.

Luk video

 

Fyrværkerilovens § 7 siger lige nu dette om straffen for ulovligt fyrvækeri:

Med bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der

1) overtræder § 1, stk. 1,

2) overtræder § 2, stk. 1-4, eller

3) tilsidesætter oplysningspligten efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. I regler, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Den varetægtsfængslede mand fra Rødding er sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, OG desuden er han sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed (Straffelovens § 252), samt for overtrædelse af våbenloven (Straffelovens § 192A) efter fundet af det ulovlige fyrværkeri.

Fyrværkeriet blev fundet efter et anonymt tip fra en borger.