DF kræver strengere straffe til både sælgere og købere

Fundet af fem ton ulovligt fyrværkeri i Rødding, får Peter Kofod Poulsen (DF) til imandag at gå til Justitsministeren. Han vil have hårdere straffe.

Efter fundet af 5 ton ulovligt fyrværkeri , 1000 krysantemumbomber og 37.000 raketter, er en 40-årige mand fra Rødding varetægtsfængslet i fire uger.

Han er blandt andet sigtet for at have bragt andres liv og førlighed i fare, og  for overtrædelse af fyrværkeriloven samt af våbenloven efter fundet af de store mængder fyrværkeri i en lagerhal på en nedlagt ejendom ved Rødding.

Manden er i 2011 i følge JyskeVestkysten dømt et års fængsel for en lignende lovovertrædelse.

Nu vil Dansk Folkeparti have strammet lovgivningen, og den livsfarlige krudt til livs.

Peter Kofod Poulsen foreslår en tre-trinsplan i bestræbelserne på at komme den ulovlige fyrværkeri til livs:

Vi er nødt til at slå hårdt ned på både dem, der sælger den ulovlige fyrværkeri, men altså også på dem, som køber det. - Det er simpelthen livsfarligt. 

Vi er nødt til at slå hårdt ned på både dem, der sælger den ulovlige fyrværkeri, men altså også på dem som køber det. - Det er simpelthen livsfarligt. 

Desuden skal det være muligt for dem, der allerede er i besiddelse af den ulovlige krudt, får frit lejde, så de kan aflevere det uden retsligt efterspil. Og så må der mere oplysning til -  især til børnene og deres forældre. De skal forstå, hvor farligt især ulovligt fyrværkeri er.

MF, mdl. retsudvalget, DF, Peter Kofod Poulsen mener straffen skal være højere for både købere og sælgere af ulovligt fyrværkeri.

 

Fyrværkerilovens § 7 siger lige nu dette om straffen for ulovligt fyrvækeri:

Med bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der

1) overtræder § 1, stk. 1,

2) overtræder § 2, stk. 1-4, eller

3) tilsidesætter oplysningspligten efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. I regler, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Den varetægtsfængslede mand fra Rødding er sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, OG desuden er han sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed (Straffelovens § 252), samt for overtrædelse af våbenloven (Straffelovens § 192A) efter fundet af det ulovlige fyrværkeri.

Fyrværkeriet blev fundet efter et anonymt tip fra en borger.