Alle skal hjælpe til med integrationen i Varde Kommune

Lørdag vil Varde Kommune sammen med borgerne forsøge at nytænke integrations-indsatsen. Det sker i samarbejde med en bred kreds af frivillige og foreninger i Helle Hallerne.

Varde Kommune modtog sidste år godt 200 flygtninge og vil i 2016 modtage op mod 500 yderligere.

Formålet med lørdagens initiativ er at få skabt et stærkt partnerskab om integrationsindsatsen, der involverer aktører i både erhvervsliv, civilsamfund og kommunen, så fremtidens integrationsindsats får en bred forankring.

På dagen vil der blive arbejdet med at udvikle nye integrationsidéer fra borgere, beslutningstagere, flygtninge, foreninger og frivillige.  

- Hele ideen  at deltagerne selv skal skabe projektet. Vi tog initiativ til at indlede det, men det er deltagerne selv, der bestemmer, hvad det skal handle om. Vi oplever stor interesse for arrangementet. Der kommer folk her i alle farver og snakker med hinanden, siger afdelingsleder Louise Thastrup, børn, unge og familie i Varde Kommune til TV SYD..

Efterfølgende skal arbejdes videre med de bedste idéer i grupper, som kan finde sammen om at realisere dem.

For at give inspiration på dagen vil der være forskellige oplæg og interviews, som belyser og giver input til integrationsspørgsmålet, og hvad det vil sige at komme til Danmark og Varde Kommune med en anden etnisk baggrund end dansk.

Udover det faglige indhold vil der være en lang række andre indslag, som skal være med til at fremme integrationen. Blandt andet teater med en syrisk teatergruppe, indslag med Omar Marzouk, stribevis af aktiviteter for børn, musik samt madretter fra forskellige kulturer.

Formand for integrationsudvalget i Varde Kommune, Søren Laulund (Soc.dem.), forklarer her, at borgerne selv skal deltage aktivt i integrationen.