Borgere fortsætter protester mod hotelbyggeri

Varde Kommune vil give plads til et nyt hotel på naturgrund i Blåvand. Nu har bekymrede borgere påklaget afgørelsen.

Byrådet har sagt ja til et nyt hotelbyggeri på en stor parkeringsplads ved Blåvand Kyst. Men mange af områdets borgere har længe protesteret mod byggeriet på den såkaldte Hafnia-grund. Og nu har 20 af borgerne sendt en klage over byrådets beslutning til Planklagenævnet.

De beder i et fælles brev om, at deres klage får opsættende virkning. Med andre ord vil de have arbejdet med byggeriet stoppet, mens deres klage bliver behandlet.

Firben og tudser

Borgerne henviser til habitatbekendtgørelsen, der forbyder aktiviteter, der ”kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde” for flere dyrearter på heden ved parkeringspladsen.

Her er der registreret markfirben, og i dele af området vurderes at være strandtudser, som er en sjælden art i Danmark.

Der står i miljøvurderingen til den nye lokalplan og kommuneplan for området, at byggeriet vil tage en bid af heden. Dermed ”indskrænkes arealet af potentiel værdi for markfirben”, står der i vurderingen. 

Tættere på kysten

quote

Hafniagrunden er den sidste grønne plet i det meget intensivt bebyggede Blåvand

Fra 20 borgeres fælles klage til Planklagenævet

Vesterhavet ligger lige på den anden side af klitten ved parkeringspladsen, og normalt må der ikke bygges indenfor 100 meter fra kysten.

Den mulighed opstår kun, fordi regeringen har dispenseret fra planloven, så Varde Kommune kan få lov til at bygge tættere på kysten. Regeringen vil nemlig gerne have udviklet nye turistprojekter.

Underskrifter mod hotel

Men mange lokale borgere er uenige. I januar blev der afleveret 2928 underskrifter til kommunens borgmester Erik Buhl (V). Men protesterne kunne ikke forhindre, at et flertal i byrådet sagde ja til planerne.

Brevet til Planklagenævnet fokuserer ikke kun på firben og tudser. Borgerne skriver i klagen, at ”Hafniagrunden er den sidste grønne plet i det meget intensivt bebyggede Blåvand”, og de peger også på problemer med ”stigende turisme og trafikale problemer”.

Erik Buhl har tidligere argumenteret med, at nok giver de mange turister store udfordringer. Men at det også er dem, som Blåvand lever af.