Gammel vej-plan kan spare samfundet 250 millioner

Kassetænkning kan have bremset løsning på trafikale problemer i og omkring Varde. Skrottet forslag dukker op igen - også i Folketinget.

Det vrimler med pendlere, lastbiler og turister ved Varde. Derfor er en udvidelse af hovedvej A11 mellem Korskro og Varde på tale. Den statslige vej anslås at koste 400 millioner kroner, men nu arbejder folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) og borgere i området på en anden løsning.

Frem til 2010 arbejdede Varde Kommune nemlig på en forlængelse af Vestkystvejen fra Billum og Nymindegabvej. Dette projekt anslås kun at koste 150 millioner kroner.

- En udbygning af A11 hjælper ikke i sig selv på trafikken gennem Varde. Der vil stadig være en ophobning af trafik. Derfor er det bedre at forlænge Vestkystvejen, for det kan være med til at lede bilerne uden om Varde - ud til de store turistområder nord og nordvest for Varde. Og så er det jo et langt billigere projekt, siger Henning Hyllested til TV SYD.

Kassetænkning

Borgere i området har gjort ham opmærksom på en rapport om forlængelse af Vestkystvejen, som Varde Kommune havde planer om indtil 2010. Dengang blev ideen skrinlagt, fordi der manglede penge i kommunekassen.

quote

Der er nok gået kassetænkning i det. 

Henning Hyllested, folketingsmedlem, Enhedslisten. 

- Vestkystvejen er en kommunal vej, så Varde Kommune må selv betale, hvis den skal udvides. Hvorimod staten skal betale, hvis vi udbygger hovedvej A11. Så der er nok gået kassetænkning i det. Men jeg vil tage forslaget om Vestkystvejen med, når vi skal diskutere den nye infrastrukturplan i Transportministeriet. Man kunne jo ændre på finansieringen, så staten også bidrager, siger Henning Hyllested.

Borgmester vil overveje

Vardes borgmester Erik Buhl (V) har i årevis skubbet på for at få udbygget hovedvej A11. Men han er ikke afvisende overfor forslaget om Vestkystvejen.

quote

Hvis staten er villig til at komme med penge, så er det bestemt en løsning, vi kan overveje

Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune. 

- Ideen kom jo allerede op i 1979, og vi havde nok forventet, at Ribe Amt ville sætte penge af til udvidelsen inden kommunalreformen. Det skete ikke, og vi kan ikke rejse pengene selv i Varde Kommune. Men hvis staten er villig til at komme med penge, så er det bestemt en løsning, vi kan overveje, siger Erik Buhl.

Han er ikke enig med kritikere i, at man kan spare udvidelsen af A11 væk, hvis man forlænger Vestkystvejen. 

- Byrådets prioritering er entydigt, at vi skal først have udvidelsen af A11 mellem Korskro og Varde. Det er nødvendigt at løse trafikproblemerne dér. Derefter kigger vi på forlængelsen af Vestkystvejen, og det problem skal vi have løst i dette årti, siger Erik Buhl.

15.000 turister

Lars Bryndum Jensen fra Nymindegabvej Varde mener, en forlængelse af Vestkystvejen er mest nødvendig. Han har studeret den gamle plan for vejen, og for nylig tog han Henning Hyllested med på en køretur i området.

- Den plan arbejdede amtet og kommunen med, da vi flyttede hertil i 2008. Desværre er der intet sket, og kommunen har holdt planen hemmelig for Folketingets trafikudvalg. Imens kommer der mere og mere trafik. Om sommeren holder op mod 15.000 biler med sommerhusturister i kø herude, siger Lars Bryndum Jensen.