Hjertecenter Varde er i vanskeligheder

Sundhedsstyrelsen er i gang med at samle hjerte-operationerne på de fire universitetshospitaler. Det betyder, at Region Syddanmark må opgive operationer på Hjertecenter Varde, som dermed kommer i vanskeligheder.

Region Syddanmark har i lang tid delt hjerte-operationer mellem Hjertecenter Varde, Universitetshospitalet i Odense og Skejby Sygehus ved Århus. Nu siger Sundhedsstyrelsen, at denne ordning kan fortsætte til slutningen af 2011, under den forudsætning, at Odense Universitets Hospital har det administrative ansvar.

Det er en rammeaftale, der har eksisteret siden 2003, og det daværende Sønderjyllands Amts var selv med til at lægge den til rette.   

Gerne nyt samarbejde

Sundhedsstyrelsen vil efter 2011 have et mere formaliseret samarbejde om hjerte-operationerne i Region Syddanmark.

Det må gerne været et samarbejde mellem Odense og Varde, men bør ligne den ordning, der består mellem universitetshospitalet i Århus og universitetshospitalet i Aalborg.  Det er en model, som er skitseret i det brev, Sundhedsstyrelsen har sendt til region Syddanmark. Samarbejdet går ud på, at hospitalet i Aalborg fungerer som et center med 400 hjerte-behandlinger om året. 
   
Hvert år skal der gennemføres omkring 750 hjerte-operationer i Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen kræver, at  Odense Universitets Hospital foretager så mange operationer, at de giver  personalet tilstrækkelig rutine. Spørgsmålet er, om der herefter er så mange operationer tilbage,  at Hjertecenter Varde også kan være et sted, hvor der bliver gennemført operationer.  

Hvis det kan lade sig gøre, og det ligner  Århus/Aalborg løsningen, så er der ifølge TV Syds oplysninger ingen problemer ved at have Hjertecenter Varde med i et samarbejde.  

Sundhedsstyrelsen har imidlertid ikke modtaget nogen henvendelse fra Region Syddanmark om at etableret sådan et samarbejde.   

Høj dødelighed på OUH

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet viser. at Hjertecenter Varde til det mest sikre sted at foretage hjerte-operationer. (se link til årsberetningen øverst til højre i denne artikel). Instituttet har set på dødeligheden for patienter 30 dage og et år efter operationen.

For hjerteklap-operationer har Odense Universitetshospital 30 dage efter operationen en dødelighed blandt patienterne på 5,4 procent. Efter et år er den 11,5 procent.

På Hjertecenter Varde er dødeligheden 0,6 procent efter 30 dage og 8 procent efter et år.

Odense Universitetshospital har også en større dødelighed blandt patienterne, når det drejer sig om de såkaldte bypass-operationer.

Det er denne ulighed, Sundhedsstyrelsen vil udjævne ved at sikre, at lægerne i Odense får større rutine, så dødeligheden blandt patienterne efterhånden bliver mindre.

Snart kun fire centre

I hele landet er der fem hjertecentre. Fire på universitetshospitalerne i København, Odense, Århus og Aalborg og det femte er Hjertecenter Varde. Hvis Varde mister operationerne, er der altså kun de fire universitetshospitaler tilbage.

Hjertecenter Varde har mulighed for at fortsætte med mindre operationer som ballon-udvidelser og mindre operative indgreb, der kan stabilisere hjerte-rytmen (radiofrekvensablation). Men det giver centret et meget svagt grundlag for at fortsætte sit arbejde.

Færre operationer

Regionsformand Carl Holst er skuffet over brevet fra Sundhedstyrelsen, fordi han gerne vil fortsætte samarbejdet med Hjertecenter Varde. Han er noget forundret over de krav, Sundhedsstyrelsen stiller, fordi de er så strenge, at flere hjertecentrer måske vi have svært ved at leve op til dem. Carl Holst siger dog, at når han nærlæser brevet fra Sundhedsstyrelsen, ser han måske en åbning i et samarbejde om ballonudvidelser.

- Jeg erkender, at også på dette område bliver det vanskeligt at få enderne til at nå sammen, hvis vi skal opfylde alle Sundhedsstyrelsens krav, men jeg synes vi skal gøre forsøget, siger han.

Regionsrådet i Syddanmark skal på sit møde den 31. maj tage endelig stilling til, hvordan hjerte-behandlingen i Region Syddanmark skal organiseres.

link til Folkesundhed - Rapport fra 2008