Sandflugt: Vil ikke genplante marehalm

Skov- og Naturstyrelsen har opgivet at bremse sandflugten. Styrelsen forlanger ikke længere, at marehalm skal genplantes - bort set fra sommerhusområder og ved campingpladser.

Skov- og Naturstyrelsen var tidligere meget restriktiv med, at der skulle ske genplantning af marehalm, hvis det var slidt ned af turisterne. Genplantningen blev foretaget for at forebygge sandflugt fra klitterne.

- Vi forebygger stadig sandflugt, men kun i sommerhusområder og ved campingpladser og lignende, siger Ulrik Lorenzen, der er chef for Skov- og Naturstyrelsen i Blåvandshuk, nord for Varde, til P4 Esbjerg

Ingen genplantning i øde områder

69895

Det er de to græsplanter marehalm og hjemle, der bruges til at dæmme op for sandet. Planterne vokser helt ude i den hvide klit, og de er med til at holde på sandet.

- Hvis de slides ned af turister, så sker der en genplantning. Men i mere øde områder, gør man ikke noget ved det. Da accepterer vi, at der kan ske sandfyning, siger Ulrik Lorenzen fra Skov- og Naturstyrelsen til P4 Esbjerg.

Tager det ikke så tungt

Marehalmen er god til at holde på sandet.
Marehalmen er god til at holde på sandet.

I områder med sommerhuse og campingpladser rådes folk til at gå på stierne.
 
- Men i mere øde områder, tager vi det ikke så tungt, hvis man går i marehalmen.