TV der bevæger dig

Sjælden art tilbage i Varde Å

Den grønne kølleguldsmed er set ved Varde Å af naturfotograf Hugo Nissen, Ansager. En større gruppe af insekterne er senest set i åen i 1943, men kølleguldsmeden er tilsyneladende vendt tilbage efter naturgenopretningen i åen.

00:52

Den sjældne art breder sig til genoprettede naturområder. (Foto: Hugo Nissen).

1 af 2

Et enkelt eksemplar af guldsmeden blev set sidste år ved åen, men det kunne være en enlig flyver. Det nye fund kan være udtryk for, at den sjældne grønne kølleguldsmed har fundet tilbage og yngler i åen.

Den grønne kølleguldsmed har i nyere tid alene holdt til i nogle få store jyske å-systemer, nemlig Skjern Å, Karup Å, Storå og Gudenåen.

Guldsmeden er så sjælden, at den er fredet og beskyttet af flere internationale konventioner.

Naturstyrelsen oplyser, at den kendes fra to andre lignende arter på den næsten ensfarvede, lysegrønne forkrop.

Bagkroppen er sort med gule ryglinjer og er hos hannen udvidet bagtil med form som en kølle. Den bliver 53-60 mm lang og har et vingefang på 67-75 mm.

Flyvende jæger

De voksne guldsmede jager i luften og tager flyvende insekter som fluer, hvepse, døgnfluer, sommerfugle og andre guldsmede.

Hannerne er ret aggressiv og angriber uden tøven andre hanner, som flyver forbi.

Parringen foregår i bevoksningen ved vandløbene.

Derefter flyver hunnen langsomt ud over åen, hvor hun af og til dypper bagkroppen i overfladen af vandet og lader æggene falde ned i vandet.

Æggene klækkes efter fire til seks uger.

Larverne ligger derefter det meste af tiden nedgravet i bunden af vandløbene i en stenet og sandet bund, hvor der kun er lidt undervandsvegetation og hurtigt strømmende vand.

Risikerer at drukne

Indimellem kommer larverne op fra bunden og skjuler sig mellem sten og rødder fra udhængende brinker.

De angriber alt, der har en passende størrelse, for eksempel vandinsekter og deres larver.

Larvernes udvikler sig over tre til fire år til voksne guldsmede.

Deres naturlige fjender er fisk, padder, fugle og rovinsekter. De trues også af den insektædende plante soldug.

På deres første flyvetur falder mange af de unge guldsmede i vandet og drukner eller bliver ædt.

Guldsmeden er meget sårbar overfor forurening.