Sunde medarbejdere i Varde kommune

Stik mod udviklingen i resten af Region Syddanmark er det lykkedes Varde Kommune at nedbringe sygefraværet hos de ansatte.

Faktisk så markant, at Varde Kommune ifølge den seneste opgørelse nu har landets næstlaveste sygefravær blandt de ansatte - kun overgået af de ansatte i Læsø Kommune.

Samarbejdsudvalgene i Varde Kommune satte i 2009 nedbringelse af sygefraværet op som hovedindsats-område. I dag har kun Læsø lavere fravær
Fra 2008 til 2009 (den seneste opgørelse) er sygefraværet faldet fra 5 % til 4,8 % svarende til et sygefravær på 10,9 dagsværk i 2009 mod 11,5 dagsværk i 2008.

Varde Kommune er dermed rykket fra landets tiendebedste sygefraværs-statistik til landets næstbedste. 
I Region Syddanmark som helhed er udviklingen gået den modsatte vej. Her ses en stigning fra 5,4 til 5,6 procent, mens man på landsplan har kunnet notere sig et fald i sygefraværet fra 6,0 til  5,9 procent  2009.

-Vi er naturligvis stolte af, at det er lykkedes os at bringe et i forvejen relativt lavt fravær yderligere ned. Det er ikke en tilfældighed. Vi besluttede sidste år, at bedre trivsel og nedbringelse af sygefraværet skulle være særlige indsatsområder. Hele organisationen har været med til at trække os i den rigtige retning, og ikke mindst på den baggrund er vi meget glade for resultat, siger kommunaldirektør Max Kruse.