Varde vil høre borgernes stemme på en ny måde

Hele lørdag er omkring 250 borgere fra Varde Kommune til arrangementet Vores Stemmer Varde.

Sammen skal de bruge dagen på at udvikle løsninger, der sikrer, at Varde Kommune er i balance – geografisk, økonomisk og socialt. Borgerne er tilfældigt udvalgt og har modtaget en personlig invitation til at deltage.

Det er borgerne, der har taktstokken – og vi politikere skal lytte, siger borgmester Erik Buhl.

quote

Det er borgerne, der har taktstokken – og vi politikere skal lytte.

Erik Buhl, borgmester, (V), Varde Kommune

Programmet indledes med, at deltagerne selv laver dagsordenen for dagen. Herefter fordeler de sig i grupper ud fra de emner, de gerne vil diskutere og udvikle løsninger på resten af dagen. Dagen rundes af med, at deltagerne stemmer om, hvilke ideer en mindre gruppe borgere skal arbejde videre med. Alle deltagerne får mulighed for at melde sig til denne gruppe.

Vores Stemmer er et initiativ fra mediehuset og tænketanken Mandag Morgen, der gennemføres i samarbejde med Varde og to andre kommuner.

Til lørdagens arrangement i Ølgod deltager hele Varde Kommunes byråd – men ikke for at svare på spørgsmål eller fremlægge deres egen politik.

Det er noget helt nyt at holde et borgermøde uden, at vi har sat en konkret dagsorden på forhånd, siger borgmester Erik Buhl.

- Det er noget helt nyt at holde et borgermøde, uden at vi har sat en konkret dagsorden på forhånd. Vi skal diskutere det, der er vigtigt for dem, og udvikle løsninger og ideer sammen. Det er borgerne, der har taktstokken – og vi politikere skal lytte, siger borgmester Erik Buhl.

Efter borgermødet arbejder en mindre gruppe borgere videre med de ideer, der bliver udvalgt ved mødets afslutning lørdag eftermiddag. Til sidst skal de præsenteres for byrådet og interesserede borgere, relevante virksomheder og organisationer i kommunen.

Vores Stemmer

Vores Stemmer Varde er en del af det landsdækkende demokratiinitiativ Vores Stemmer fra Tænketanken Mandag Morgen og gennemføres med økonomisk støtte fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

I projektet skal der eksperimenteres med nye deltagelsesformer, som gør det relevant og meningsfuldt for flere at engagere sig i politik – både lokalt og nationalt.

Vores Stemmer Varde er startskuddet til en række arrangementer rundt omkring i landet, hvor borgerne i lokalpolitik emgageres på en ny måde.

Kernen er at sætte borgernes ønsker, drømme og ideer i centrum i demokratiet og politikudviklingen.