Vej har været spærret i 184 dage - og bliver ikke åbnet foreløbig

Vejen Kommune forventer, at der tidligst kommer en afgørelse på vejstrid efter sommerferien. - Vi følger vores plan, siger Martin Lund Madsen.

I seks måneder - helt præcist 184 dage - har Skovgårdsvej ved Askov været lukket. 

Det skyldes en strid mellem gårdejer og svineavler Martin Lund Madsen og Vejen Kommune, og den ser ud til at fortsætte et stykke tid endnu.

Tidligst efter sommerferien forventer Vejen Kommune, at næste kapitel i den langvarige vejstrid kan skrives, når Vejdirektoratet kommer med en afgørelse på Martin Lund Madsens klage over kommunens seneste ekspropriation.

- Vi har et svar på vej til Vejdirektoratet, siger borgmester Egon Fræhr (V).

Vejen Kommune er dermed i god tid med sit svar, som Vejdirektoratet skal have inden for et par uger.

Men der går væsentligt længere tid end 14 dage, før en afgørelse kan forventes fra Vejdirektoratet. Vejens borgmester forventer, at Vejdirektoratet først har en afgørelse klar på den anden side af sommerferien.

TV SYD har talt med direktoratet, der ikke vil kommentere på behandlingstiden af klagen i den konkrete sag.

- Jeg har ondt i maven over at skulle betale så mange penge til advokatregninger, men vi kører den her sag til ende, har Martin Lund Madsen tidligere fortalt til TV SYD. Video: Thomas Larsen-Bjerre

Vejen forbliver lukket

Skulle afgørelsen gå Martin Lund Madsen imod, vil han anke til domstolene.

Og han forventer, at sagsanlægget i så fald vil få opsættende virkning ved alle retsinstanser.

- Vi følger vores plan. Om det så kommer til at vare fem år eller længere. Og imens vil vejen være lukket. Det forventer jeg at få medhold til, siger Martin Lund Madsen.

Juralektor ved Syddansk Universitet Frederik Waage, der er ekspert i netop ekspropriationsret, vurderer dog, at det vil være højest tvivlsomt, at sagsanlægget vil kunne få opsættende virkning.

- Det her er i forvejen en helt usædvanlig sag. Intet er umuligt, men praksis på området er meget restriktiv.

- Siger byretten nej til opsættende virkning, kan spørgsmålet kæres til landsretten. Den vil hurtigt kunne træffe en ny afgørelse om det spørgsmål, så hvis sagen går over til domstolene, vil spørgsmålet om opsættende virkning hurtigt blive afklaret, siger Frederik Waage.

Forstå striden om Skovgårdsvej