Der har aldrig været flere ulve, viser overvågning

Overvågning viser det hidtil højeste antal ulve i Danmark. Hovedparten af de voksne ulve er indvandret fra Tyskland.

Et nyt ulvekuld i Hovborgområdet har hævet antallet af ulve i Danmark. 

På baggrund af optagelser med vildtkameraer og DNA fra indsamlede ekskrementprøver, konkluderer den danske ulveovervågning at der i perioden 1. april til 30. juni 2021 befandt sig omkring elleve voksne ulve samt et ungekuld på mindst fire hvalpe i Danmark. 

Blandt de identificerede ulve er de syv indvandret sydfra, mens otte (heraf fire hvalpe) er født i Danmark.

Det viser en ny opgørelse fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som sammen med Naturhistorisk Museum står for overvågningen af ulve i Danmark.

Hos ulveparret i Ulfborg-reviret er der i år ikke konstateret hvalpe, mens Hovborg-parret har et kuld på mindst fire hvalpe. Det bringer det samlede antal danske ulve op på 15, men da strejfulve færdes over store afstande, kan det præcise antal i dag være enten højere eller lavere end forskernes estimat.

Det er det højeste antal ulve registreret, siden ulven atter indtog den danske natur. I 2012 blev ulven set i Danmark for første gang i 200 år.

To ulvepar - et kuld hvalpe

Der er i foråret registreret en række sikre fund i Ulfborg-reviret i Vestjylland, hvor et ulvepar fortsat holder til. Seneste DNA-bekræftede fund af hunulven og hanulven i Ulfborg er fra henholdsvis 5. juli 2021 og 18. april 2021. Ulveparret formodes derfor fortsat at være intakt.

Selvom to voksne ulve er blevet set på optagelser fra vildtkameraer i løbet af 2. kvartal, har der ikke været hvalpe på nogle af optagelserne. Derfor formoder forskerne bag notatet, at Ulfborg-parret ikke har haft held med forplantningen i 2021.

Mindst fire hvalpe i Hovborg

Mere held med forplantningen har der været for ulveparret i Klelund Plantage ved Hovborg, som i år har fået et kuld på mindst fire hvalpe. Ulve-forskerne udelukker ikke, at der reelt kan være flere end fire uger i plantagen - men det er ikke fastslået med sikkerhed.

Klelund Plantage er ejet af lego-arvingen Sofie Kirk Kristiansen.

Ved Hovborg holdt der frem til foråret 2021 endnu en voksen hanulv til, som nu er forsvundet fra området. Forskerne bag ulveovervågningen regner med, at denne enlige han er vandret videre, men har endnu ikke fundet sikre spor efter den i hverken Danmark eller Tyskland.

Overvågning af ulve i danmark

  • Fundene er resultatet af den aktive monitering med brug af vildtkameraer, registrering af sporforløb, eftersøgning efter DNA-spor i form af hår, ekskrementer, urin, blodspor og spytprøver fra nyligt nedlagt bytte i kombination med den passive monitering med registrering af oplysninger fra offentligheden og netværket af frivillige privatpersoner.
  • En række frivillige samler prøver, som de finder i naturen og sender til Naturhistorisk Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv.
  • Man kan se optagelser af årets ulvehvalpe på www.ulveatlas.dk, hvor man også kan melde observationer af ulv og blive klogere på ulvenes tilstedeværelse i Danmark.