Naboer til gigantisk solcellepark ser flere fordele end ulemper

Udsigten til meget billig strøm, cykelsti under farlig hovedvej, store rekreative naturområder og god betaling for tabt værdiforringelse har fået naboer til en kæmpestor solcellepark til at acceptere eventuelle gener.

Onsdag aften er borgerne i St. Andst og omegn inviteret til møde med energiselskabet Better Energy samt repræsentanter fra Vejen og Kolding Kommuner. 

Her får de en status på det arbejde, som borgerrepræsentanter har forhandlet og været i dialog med Better Energy om. Nemlig hvad de har udsigt til at få som kompensation, hvis energiselskabet får lov til at etablere en gigasolcellepark på 308 hektar i et område omkring St. Andst.

- Det er naturligvis ikke et drømmescenarie med de mange solceller i baghaven. Men når det er sagt, er det vores opfattelse, at der er forholdsvis få kritikere af projektet i dets nuværende form. Det er desuden også vores opfattelse, at flere lodsejere og borgere i området er glade for den dialog og kompensation, som Better Energy har tilbudt dem i forbindelse med projektet, fortæller Morten Klyhn, der har deltaget i arbejdet som borger og bestyrelsesmedlem i St. Andst Lokalråd, forud for aftenens møde:

- Vi skal som lokalråd være med til at sikre, at alle borgere bliver hørt, og at St. Andst fortsat er et attraktivt sted at bo, så vi har i lokalrådet været glade for den konstruktive tilgang fra Better Energys side, og vi ser nu flere positive muligheder for lokalområdet i forbindelse med projektet. 

Solcelleparken vil fylde et område, der svarer til næsten 600 fodboldbaner, og som spreder sig over et areal, der ligger i både Vejen og Kolding Kommuner. Hvis solcelleparken bliver en realitet, skal den levere strøm til cirka 95.000 hustande.

Sikker skolevej og mere natur til lokalsamfundet

Udover at de berørte beboere og lodsejere har fået mulighed for allerede nu at lave aftaler om lukrativ økonomisk kompensation af Better Energy, så er der lavet aftaler om, at energiselskabet blandt andet skal betale for en sikker skolevej med cykelsti og tunnel under hovedvejen, hvor der dagligt kører 5.500 biler, at de laver flere kilometer naturstier og vådområder omkring og i solcelleparken, og at de også donerer penge til en fond til lokale projekter.

- For os som lokalsamfund har det været vigtigt, at vi både får noget på den korte og den lange bane, siger Morten Klyhn.

Mulighed for meget billig strøm

Der er også lavet en aftale om, at St. Andsts indbyggere i en tiårig periode kan købe strøm til 30 øre per kwh. Det er meget billigt. I første omgang var det ikke alle byens borgere, der havde udsigt til at få del i den billige strøm.

- Da vi meget nødig vil splitte vores lokalsamfund ad med uens aftaler, var det nødvendigt at sige ved det sidste møde med Better Energy. Og de har lyttet til os, hvad de faktisk har gjort gennem hele processen. Når vi har haft ønsker eller forslag, har de taget det med som en mulighed til næste møde, siger Morten Klyhn. 

Tilfredshed hos energiselskab

Hos energiselskabet ser man frem til borgermødet onsdag aften, hvor de blandt andet kan fortælle byens borgere, at der nu er tilbud om billig strøm til flere borgere i området, end det i første omgang så ud til.

- Vi ønsker at tilbyde dette til hele St. Andst, og det vil jeg fortælle om til mødet i aften,  siger Esben Billeskov, der er projektansvarlig hos Better Energy, og fortsætter:

- Det er meget vigtigt for os, at vi kan skabe lokal forankring, så vi finder frem til, hvad vi kan komme med, der skaber værdi i området. Vi finder kun de rigtige løsninger, hvis vi er i tæt dialog med repræsentanter for lokalområdet.

Selvom der brugt meget tid og mange penge på projektet allerede, er Esben Billeskov tilfreds:

- Vores erfaring viser, at en åben dialog med lokalsamfundet og de enkelte borgere gør, at projekterne simpelthen bliver bedre. 

Næste skridt

Næste skridt er, at Better Energy skal lave en projektansøgning i de to kommuner med henblik på den officielle planproces.

 - Det betyder ikke, at dialogen stopper i lokalområdet, og vi er fortsat meget åbne for input fra alle interessenter, siger Esben Billeskov.

Hvis alt går, som Better Energy håber, så er planen, at solcellerne omkring St. Andst kan levere strøm i 2025. 

Better Energy har ikke ønsket at oplyse til TV SYD, hvor mange penge de allerede har investeret i forarbejdet til solcelleparken. Heller ikke hvor mange millioner kroner projektet forventes at koste.