Enorme vindmøller kan blive rejst i Vadehavet, selvom Danmarks bedste vind er et andet sted

Flere vadehavskommuner er i øjeblikket i spil til at blive hjemsted for 450 meter høje testvindmøller, men i Thy findes et sted, der ifølge vindmøllebranchen har Danmarks bedste vindforhold.

Ved Agger Tange i Thy findes Danmarks bedste vindforhold. Alligevel er området taget ud af processen med at finde en placering til et kommende testvindmøllecenter.  

Det viser en aktindsigt, som TV SYD har fået i en lang række dokumenter og mailkorrespondancer mellem aktører i vindmøllebranchen og statens styrelser på området.

Mens Agger Tange på et tidligt tidspunkt blev sløjfet fra processen, er der til gengæld tre steder ved Vadehavet, som stadig er i spil til at huse det tredje nationale vindmølletestcenter.

Vadehavet er på listen over UNESCO verdensarv, og det har vakt stor modstand lokalt, at man risikerer at sætte udnævnelsen over styr ved at placere op til 450 meter høje vindmøller i området.

quote

Området har dog de bedste vindforhold i Danmark, og området er således oplagt til placering af serie-0 vindmøller

Fra aktindsigten i sagen

Nu sætter to lokale folketingsmedlemmer spørgsmålstegn ved, at Agger Tange er udelukket på trods af, at vindmøllebranchen selv anfører, at vindforholdene er Danmarks bedste.

- Det lyder mærkeligt, at man ikke undersøger det nærmere, hvis der findes et område med så god vind, lyder det fra folketingsmedlem Anni Matthiesen (V), der er medlem af blandt andet Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Samme undren har folketingsmedlem Anders Kronborg (S), der bor i Esbjerg.

- Når man ligefrem siger, at man har Danmarks bedste vind ved Agger Tange, så lyder det mærkeligt at tage området ud af spil. Det er nyt for mig, at Agger Tange har været nævnt, og at den er taget ud igen, men det er klart, at hvis der er en anden placering, der er bedre end Vadehavet, så skal den også i spil, siger han.

Oplagt placering

Plan- og Landdistriktsstyrelsen screener sammen med vindmøllebranchen og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) lige nu seks områder i Jylland som mulig placering for testvindmøllecenteret.

Heraf ligger tre af områderne ved Vadehavet.

Også Agger Tange har været nævnt som et muligt sted at placere vindmøllerne, viser aktindsigten: Området har dog de bedste vindforhold i Danmark, og området er således oplagt til placering af serie-0 vindmøller.

Alligevel er tangen taget ud af processen, fordi det ifølge dokumentet vil være vanskeligt at anlægge den nødvendige infrastruktur.

De andre områder på listen bliver ikke på det tidspunkt i processen vurderet på forhold som infrastruktur, står der i dokumentet. Alligevel udelukker man Agger Tange netop på den baggrund. 

Lukket for yderligere oplysninger

Dokumenterne viser også, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen spørger ind til, at Agger Tange ikke er egnet til at huse et testcenter. 

I en mail fra 22. maj 2022 til DTU’s repræsentant og en afdelingschef i Green Power Denmark, der repræsenterer vindmøllebranchen står der, at emnet har været drøftet ”på højt niveau på tværs af ministerierne”, men inden sagen skal sendes til regeringsbehandling.

Til spørgsmålet om Agger Tange er svaret:

Det vil kræve etablering af ”landjord”, da tangen ikke er bred nok til etablering af selve testcenteret.

Og:

DTU er usikker på, hvor stort et anlægsarbejde der skal foretages for at etablere et testcenter på Agger Tange, og dermed om det er realistisk at etablere et testcenter på placeringen – det er på den baggrund, at området blev udelukket.

På baggrund af informationerne om Agger Tange har TV SYD søgt yderligere oplysninger om, hvor Agger Tange er nævnt, men her stopper offentlighedens adgang. Anmodningen er blevet afvist med begrundelsen, at hensynet til den politiske beslutningsproces vejer tungere end offentlighedens interesse.

quote

Handler det om vindforhold eller pladsmangel? Det må ministeren kunne give en god saglig forklaring på

Folketingsmedlem Anders Kronborg (S)

Hos DTU bekræfter chefkonsulent ved Institut for Vind og Energisystemer, Peter Hjuler Jensen, at vindforholdene er ekstremt gode på Agger Tange, men at det blæser så meget, at det ikke er optimalt. Alligevel har det ikke været vinden, der diskvalificerede Agger Tange.

- Der skal et vist antal målinger til med høj vindhastighed og et vist antal med lav vindhastighed for at få de målinger, der er behov for. Men det er ikke det afgørende her. Det er mere pladsen end vinden, der er afgørende. Ved de steder, der er i spil, kan man få flere fulde møllemålinger, men i et stort projekt som det her ved man godt, at man er nødt til at gå på kompromis, forklarer Peter Hjuler Jensen.

- Hvis pladsen på Agger Tange var der, kunne man godt opføre vindmøllerne der, men tangen er for kort, tilføjer han.

For meget vind

På et samråd onsdag svarede minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V) netop på spørgsmål om et kommende testvindmøllecenters mulige placering ved Vadehavet. 

TV SYD fangede Anni Matthiesen kort før, hun skulle deltage i samrådet, og hun tog spørgsmålet om Agger Tange med til ministeren.

Hvad var begrundelsen for, at man valgte at tage Agger Tange væk (ud af processen, red.)?

Til det lød svaret fra Louise Schack Elholm:

- Der var ikke plads nok til opsætning på Agger Tange. Som jeg forstår det, så er der en udfordring med vindforholdene. Det bliver ret teknisk at forklare, men det blæser faktisk for meget. Jeg har selv rejst spørgsmålet internt, men jeg er bange for, at det desværre ikke er en gangbar vej.

Det svar stiller dog langt fra de to vestjyske politikere tilfredse. 

- Vi er dygtige til at udvide havne og bygge nye øer. Vil man så ikke kunne udvide Agger Tange?, lød det fra Anni Matthiesen på samrådet.

Hun afventer nu et skriftligt svar fra ministeren, og også Anders Kronborg savner flere oplysninger.

- Handler det om vindforhold eller pladsmangel? Det må ministeren kunne give en god saglig forklaring på. Når man ligefrem siger, at man har Danmarks bedste vind ved Agger Tange, så lyder det mærkeligt at tage området ud af spil, siger Kronborg, der vil have ministeren til at forholde sig til spørgsmålet igen.