Oprør mod vand-tvang

Vejen vil tvinge op imod 2.000 ejere af private vandforsyningsejere over på offentligt vand. Omkring 300 har gjort indsigelse - og nu vil politikerne se på sagen igen.

- Det her er vand fra min egen boring - og det drikker jeg med den allerstørset fornøjelse.Det håber jeg, jeg bliver ved med - SKÅL!

Landmand Ole Jensen er meget tilfreds med sit private vand i vandhanen. Det samme er Svend Geleff. Også han har sin helt egen vandboring her midt i haven.

300 indsigelser

Begge skal nedlægge deres vandboringer, hvis det står til Vejen Kommune. 2000 husstande skal over på offentlig vandforsyning, men det har skabt oprør.

Flere end 300 har gjort indsigelse - og med op mod 20 pct. af vælgerne, der er imod, er politikerne begyndt at vakle.

Dårlig vandkvalitet

Men Vejen Kommune har sendt en ny vandforsyningsplan i høring.

Den betyder, at knap 2000 hustande i kommunen med egen vandforsyning skal tilsluttes den kommunale vandforsyning inden år 2020. Pris mellem 50.000 - og 100.000 kr pr. hustand.

Kommunen anfører, at to ud af tre husstande med eget vand har for dårlig vandkvalitet.

Uforstående

Men den køber de ikke hos hverken Ole Jensen eller Svend Geleff. De har godt vand . Begge har investeret masser af penge i deres vandboring, hvor de renser vandet for jern og okker. Begge er overbeviste om, at deres vand er fri for både bakterier og pesticider.

- For 19 år siden, da jeg købte gården, var der 49 mg nitrat i vandet. I dag er den nede på nul. Og så er jeg selvfølgelig meget uforstående overfor, at kommunen siger, vandet ikke er godt nok, siger Ole Jensen til TV SYD.

Vender sagen igen

Foreløbig er tilslutningen udskudt til 2013 - og Jørgen Bruun, formand for teknik og miljø-udvalget (V), siger til TV SYD, at politikerne vil vende sagen igen:

- Vi har fået rigtig mange bemærkninger på vandforsyningsplanen. Det gør, at vi er nødt til at se på den igen. Er der ting, vi skal have rettet til? Høringsperioden er en naturlig del af den demokratiske proces - og vi lytter naturligvis til alle bemærkninger.

Mister 100.000 kr.

Det koster mellem 50.000 og 100.000 kr. at blive tilsluttet det offentlige vand. Og Jørgen Bruun konstaterer, at mange private har ofret lignende beløb på deres egne boringer de seneste år.

- De vil nok føle, at det er en urimlig kort afskrivning, hvis vi kommer med et pålæg om, at de skal skrotte deres anlæg, siger han til TV SYD.

300 til borgermøde

300 deltog for nylig i et borgermøde i Brørup, hvor Dansk Brøndejerforening gennemgik paragrafferne.