Vestre Landsret: Ny bro over jernbane er lovlig

Banedanmark og Vejen Kommune undgår at skulle rive en spritny vejbro ned. Det har Vestre Landsret afgjort.

Banedanmark er blevet frifundet i en sag om ulovlig opførelse af en ny bro, som med elektrificeringen af banestrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg blev opført i Vejens Industri Vest. Det fortæller JydskeVestkysten.

Banedanmark var i gang med at elektrificere banen, og i den forbindelse eksproprierede de jord langs banestrækningen – blandt andet i Vejen, hvor en eksisterende jernbanebro var for lav til, at de nye elledninger kunne føres under broen. Derfor ville Banedanmark bygge en ny og højere bro. De sendte planerne for den nye bro til Vejen Kommune. Og her opstod problemet.

Kommunen ville gerne have flyttet broen lidt og have bygget en ny vej til broen. Det passede nemlig bedre ind i kommunens planer for fremtiden. Det gik Banedanmark med til og eksproprierede et lidt større areal. Men det fandt byretten i Esbjerg altså var ulovligt.

Banedanmark ankede dommen og har nu fået medhold i Vestre Landsret. Havde lodsejeren vundet sagen, havde både, bro og vejprojektet i 100-millioner kroners klassen været ulovligt opført.

Nu kan Banestyrelsen og Vejen Kommune ånde lettet op, mens lodsejeren agter at søge procesbevillingsnævnet om at få lov til at få sagen prøvet ved Højesteret.