Ålegræs skal give nyt liv til død fjord

Vejle Fjord er hårdt medtaget efter års forurening fra by og land. Lige nu er de i færd med at give den livet tilbage.

I disse dage er Vejle Kommune i færd med at plante ålegræs på bunden af Vejle Fjord. Den er gold og stort set uden liv efter mange års forurening fra by og land.

Netop nu er et tre-ugers plantningsprojekt i fuld gang. Tirsdag sejlede de ud og plantede ved Sellerup Strand. I løbet af året er det planen at tilplante et areal på størrelse med en fodboldbane på bunden af fjorden.

Samtidigt har teknikere udlagt et stort muslingeanlæg. Det skal producere 600 ton muslinger om året. Til efteråret lægges de ud som nye muslingebanker. De er gode til at filtrere vandet for alger og næringssalte, og de er vigtige for livet på fjordbunden, og de er føde for havfugle og fisk.

Der bliver plantet ålegræs i Vejle Fjord
Der bliver plantet ålegræs i Vejle Fjord

De fanger ikke noget

Og så er de i gang med at fiske krabber. 
I dag beretter medlemmerne af Vejle Amatørfiskerforening, at de næsten aldrig får en fisk på krogen. Lidt sild og makrel, måske, men meget få af de bundlevende fisk som torsk, hvilling og skrubber, som æder masser af krabber. Men antallet af krabber er eksploderet.

Strategien er at få ålegræsset tilbage, så fiskeynglen har et sted at være og stenrev til de lidt større fisk. 

Der bliver plantet ålegræs i Vejle Fjord.
Der bliver plantet ålegræs i Vejle Fjord.
Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Millioner af krabber

- Vi kommer ikke alle de millioner af krabber i fjorden til livs, men der, hvor vi nu sætter ind, forsøger vi at fiske dem ned, så de ikke forstyrrer og ødelægger muslinger og ålegræsset, siger biolog Mads Fjelsø Christensen fra kommunens projekt Sund Vejle Fjord.

Det er støttet af godt 24 millioner kroner fra Velux Fonden og Vejle Kommune.