TV der bevæger dig

Affalds-aftale for milliarder i Vejle

To milliarder kroner. Så stor er den forventede værdi for en driftsaftale på 20 år mellem Vejle Kommune og et nyt offentlig-privat selskab.

Private virksomheder skal i samarbejde med kommunen være med til at udvikle, opføre og drive et nyt ressourcecenter, som både skal håndtere offentligt og privat affald, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

- Det er et nyskabende projekt. Det findes ikke på affaldsområdet i Danmark i den form, som vi lægger op til hverken i konstruktion eller anlægsform, siger Jørgen Chris Madsen, chef for AffaldGenbrug i Vejle Kommune.

Han tror, at samarbejdet vil betyde højere genanvendelse af affald for færre penge.

- Vi tror, at vi kan opnå nogle synergier ved at arbejde tættere sammen med de private og opnå nogle stordriftsfordele, som kan være svære at opnå nu, siger han. Ressourcecentrets endelige omfang og udformning afhænger af, hvilke aktiviteter den private part ønsker. Men hvis det udelukkende skulle dække kommunens behov, ville centeret blive omkring 45-65.000 kvadratmeter stort med en anlægssum på op mod 250 millioner kroner.