TV der bevæger dig

Det strammer til på østjysk motorvej

Pendlere på den østjyske motorvej skal i de kommende måneder ruste sig med tålmodighed. Trafikken omlægges frem til november mellem Skærup og Vejle, så vejarbejderne kan få fred til at passe deres arbejde med at udvide motorvejen med et spor på hver side.

Afmærkningen af de nye spor på motorvejen er gået i gang.

Allerede fra natten til tirsdag omlægges sporene syd for Vejle, så et af de sydgående spor flytter over på den anden side af autoværnet på en 13 kilometer lang strækning.

Strækningen får ikke nødspor, men der etableres nødlommer for hver 500 meter.

- Arbejdet med at udvide motorvejen er tilrettelagt sådan, at der altid vil være to spor åbne i begge retninger. Og ved at flytte trafikken over i den østlige side får vi plads til at udvide motorvejen mod vest, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.

Færdig to år før tid

Trafikanterne på E45 kan glæde sig til, at det meste af anlægsarbejdet på strækningen mellem Skærup og Vejle Nord er overstået allerede i slutningen af 2013.

- Motorvejsudvidelsen var planlagt til at være færdig i 2015. Men vi har lavet nogle forberedende arbejder på vejstrækningen, som gør, at entreprenørerne nu får mere plads til deres arbejde og derfor kan gennemføre det hurtigere, forklarer Robin Højen Madsen.

Det øverste slidlag kan dog først lægges ud i 2014, da temperaturene om vinteren er for lave til at udføre den del af arbejdet.

Mere vejr