TV der bevæger dig

Dom for dødsvold stadfæstet

Den 41-årige Jan Hartmann Hansen fik ikke rabat, da hans sag om dødsvold mod samleveren blev behandlet i Vestre Landsret. Dommen på syv års fængsel blev stadfæstet.

Det gamle alderdomshjem på Ballevej var ramme om det voldsomme drama.

Den 41-årige ringede selv til alarmcentralen, da hans samlever, Birte Bækgaard Kristensen, lå død i deres hjem på Ballevej i Bredsten den 7. oktober i 2011.

En obduktion viste, at samleveren var død af indre kvæstelser. HUn havde blødninger fra en sammenklappet lunge - og hendes milt var ødelagt. Hun havde adskillige brud på ribbenene, læsioner i hoved og mærker på hals og krop. Retsmedicineren vurderede, at skaderne var friske - og at de var opstået i dagene før dødsfaldet.

Jan Hartmann Hansen har under hele sagen nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at samleverens skader skyldes talrige fald på trapperne og på badeværelse som følge af en virus på balancenerven.

Den 41-årige blev også dømt for dokumentfalsk og forsøg på bedrageri. Efter samleverens død lavede han et falsk testamente med hendes underskrift, hvor han blev indsat som enearving - og hvor hendes sønner blev gjort arveløse.