TV der bevæger dig

Gammel gæld truer top-håndbold i Vejle

To uger, det er hvad bestyrelsen i Vejle Håndbold har til at skaffe en halv million kroner. Ellers mister klubben retten til at skrive kontrakt med spillerne. Dermed vil tophåndbold i Vejle kunne være et overstået kapitel.

- Vi har på grund af det gamle underskud fra sæsonen 2011/2012 negativ egenkapital. Egenkapitalen skal være positiv for at vi lever op til DHF?s krav til en kontraktklub. Risikoen er, at vi ikke efterlever kravene og dermed mister 1. divisionsholdet. Vi har kniven mod struben,siger Vejle Håndbolds eliteformand Anders Sørensen.

- Vi har to uger til at løse opgaven. Vi har udarbejdet en plan, og vi har lovning en del af pengene under forudsætning af, at vi skaffer resten. Vi tror på det lykkes, men vi behøver opbakning for at nå i mål, erkender Anders Sørensen.

Pengene kan tilføres klubben som ansvarlig lånekapital eller som sponsorat. Men en redningsmand er nødvendig.

Risikoen for en lukning er altså en realitet.

Det til trods for, at klubben såvel økonomisk som organisatorisk de seneste to sæsoner er nået utroligt langt. Således viser driften for den seneste sæson et mindre overskud, og der er balance mellem udgifter og indtægter i denne sæson. Men den gamle gæld er en alvorlig trussel for den fortsatte drift.