Højskole skal hjælpe demente

En demensdiagnose får mange til at isolere sig. De og deres pårørende får en dårligere livskvalitet. Det skal et højskoleophold ændre.

Alzheimerforeningen håber, at de nye kurser kan være med til at få yngre demente og tidligt diagnosticerede til at fortsætte med en aktiv livsstil.
Kurserne kører på Brandbjerg højskole ved Vejle.

- Kommunerne har kun få tilbud til mennesker i det tidlige demensforløb, men allerede her begynder mange at isolere sig og holde op med at være aktive. Det vil vi gerne forsøge at ændre, for vi ved fra den nyeste forskning, at en aktiv livsstil kan være med til at bremse demenssygdomme, siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

Else Hansen er leder af Alzheimerforeningens telefonrådgivning.
Hun oplever, at mange yngre og tidligt diagnosticerede netop efterlyser tilbud, hvor de kan være aktive og kreative sammen med ligestillede.

- Yngre demente oplever, at de stadig kan meget, og det vil de gerne udnytte. Men de vil helst gøre det i trygge rammer blandt mennesker, der kender til livet med demens. På højskolekurserne kan de demente være aktive, skabe nye sociale kontakter, få succesoplevelser og et tiltrængt frirum fra sygdommen, siger hun.

Højskolekurserne har blandt andet zumba, løb, boldspil, gospelkorsang, foredrag og højskolesamvær på programmet.

Fakta om Alzheimers Sygdom og andre demenssygdomme:
 
I Danmark lever 80.000 mennesker med en demenssygdom.
Heraf har ca. 40.000 Alzheimers sygdom.

Der er 14-15.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.
 
I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 178.000.

400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.
 
Kun en tredjedel af alle demente får stillet en specifik demensdiagnose.

De direkte omkostninger ved demens i Danmark andrager 7-8 milliarder kr. om året.

Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark.

Læs mere på www.alzheimer.dk