Jyske Medier A/S er en realitet

Med et stort flertal besluttede generalforsamlingen i VAF Medier A/S torsdag, at bladhuset skal fusionere med Horsens Folkeblad. Det betyder, at en fusion vil være en realitet indenfor kort tid.

Det nye fælles selskab vil få navnet Jyske Medier A/S.For fusionen stemte 132 aktionærer, mens 11 stemte imod og en enkelt undlod at stemme.

Beslutningen blev truffet efter en længere og følelsesladet debat blandt aktionærerne. Det skriver Vejle Amts Folkeblad torsdag.

En fusion vil ifølge formanden for VAF Medier, advokat Gert Eg, styrke begge bladhuses fremtid og sikre, at man fortsat kan udgive de tre dagblade, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad og Horsens Folkeblad.

De to bladhuses har samme ambition om at overleve som selvstændig uafhængig bladvirksomhed. Og det kan bedst lade sig gøre ved at lægge kræfterne sammen.

- En sammenlægning vil øge mulighederne for at skabe de økonomiske resultater i den fælles virksomhed, som kan danne grundlaget for ikke blot at fastholde vore nuværende udgivelser men også etablere os stærkt på de nye medieplatforme og sidst men ikke mindst kvalitetsudvikle vore produkter, således at uundværligheden af den daglige avis bliver tydeligere, siger formanden for bestyrelsen, Gert Eg.