TV der bevæger dig

Konference skal sikre at syddanske unge trives bedre

Det skal være rart at gå i skole. For at hjælpe med det, var 90 unge, deres lærere og ledere tirsdag samlet i Vejle.

00:24

Unge mistrives - det bliver der sat fokus på i Vejle. Video: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Unge mistrives - det bliver der sat fokus på i Vejle. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

1 af 2

Alt for mange unge dropper ud fra deres ungdomsuddannelse. Det gør de fordi de ikke trives. Det har fået Region Syddanmark til at sætte fokus på området.

Tirsdag eftermiddag var omkring 90 mennesker derfor samlet i regionshuset i Vejle til konference om trivsel på ungdomsuddannelserne.

De unge giver udtryk for, at de har travlt med at leve op til en helt masse idealer. Det hele skal gerne være perfekt.

Liselene Pedersen, PsykInfo-konsulent, Region Syddanmark

- Det er vigtigt, vi føler, vi trives godt hvor vi er – for vi får det meste ud af både vores skole og vores ungdom, forklarer Mathias Haar-Lund, der er elevrådsmedlem på Vejle Tekniske Gymnasium.

På konferencen kunne de unge udveksle ideer, og tale om, hvordan trivslen bliver bedre på deres uddannelser.

- De unge giver udtryk for, at de har travlt med at leve op til en helt masse idealer, siger PsykInfo-konsulent i Region Syddanmark, Liselene Pedersen, til TV SYD og fortsætter:

- Det hele skal gerne være perfekt, man skal have gode karakterer, man skal se godt ud, man skal træne, man skal have frihedsjob, man skal vide hvad man vil langt ud i fremtiden. Så alt i alt giver det rigtig mange udfordringer for de unge.

De unge mennesker var primært fra ungdomsuddannelserne. Men også enkelte undervisere, vejledere, skoleledere og politikere var til stede.

Fakta om Region Syddanmarks indsats

 • 29 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne og 10 procent af eleverne på de gymnasiale uddannelser dropper ud af uddannelsen inden for det første år. 
   
 • Mange af de unge (cirka 25 % af dem, der falder fra) falder fra på grund af mistrivsel, og Region Syddanmark arbejder derfor for at styrke trivslen på ungdomsuddannelserne. 
   
 • Regionsrådet bevilligede i 2013 12 millioner kr. til Projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne.
   
 • Det treårige projekt er nu afsluttet, men regionspolitikerne har besluttet, at indsatsen skal fortsætte og har afsat 900.000 kr. årligt fra 2017 og frem. 
   
 • Indsatsen er nu forankret i regionens psykiatriske informationscenter PsykInfo. 
   
 • Målet med indsatsen er at styrke trivslen blandt de unge, så færre falder fra en ungdomsuddannelse.
   
 • I dag har 79 procent af de unge mellem 25-34 år i Region Syddanmark gennemført en ungdomsuddannelse.