Kunstigt udplantet ålegræs i trængt fjord viser sundhedstegn: - Det gror bare derudaf

Det kunstige ålegræs, som i løbet af de sidste to år er plantet ud i Vejle Fjord, viser sundhedstegn. Biologen bag projektet er begejstret og optimistisk for fjordens fremtid.

Det går rigtig godt med det ålegræs, som er plantet ud i Vejle Fjord i et forsøg på at redde det nødlidende havmiljø.

Sådan lyder det fra Mads Fjeldsø Christensen, der er biolog i Projekt Sund Vejle Fjord, der er et femårigt maritimt naturgenopretningsprojekt.

Siden 2019 har han sammen med frivillige udplantet fire hektar ålegræs, og det trives.

- Det gror bare derudaf. Det får nogle tæsk undervejs i vækstsæsonen, når der er mange alger derude. Det har det med at sætte sig på bladene og stjæle lyset fra det. Midt på sæsonen plejer vi at være lidt bekymrede, men efter tre år kan vi konstatere, at det overlever og står rigtig fint, siger Mads Fjeldsø Christensen.

I løbet af de sidste 20 år er 90 procent af ålegræsset i Vejle Fjord forsvundet. Det betyder, at hele balancen i økosystemet er forskudt. For når der ikke er ålegræs, er der ikke små byttedyr til de større fisk. Og når der ikke er større fisk som ørred og torsk, så får krabberne frit spil.

- Krabberne findes millionvis - måske endda i milliardvis - i Vejle Fjord. Der er ingen fisk til at holde krabberne nede. Når de ikke er der, får krabberne frit spil, og de kan ødelægge en masse, siger Mads Fjeldsø Christensen.

Håbet er, at det udplantede ålegræs selv vil begynde at brede sig, og det viser ålegræsset ifølge biologen heldigvis tegn på nu.

Hvad er Projekt Sund Vejle Fjord?

Projekt Sund Vejle Fjord er et femårigt projekt, der har til formål at genskabe ålegræsbedene, stenrev og muslingebanker i Vejle Fjord.


Projektet er finansieret af Velux Fonden og Vejle Kommune og implementeres i et tæt samarbejde mellem kommunen og Syddansk Universitet.


Indsatsen skal styrke de økosystemtjenester, der er gået tabt i fjorden, sætte fokus på den store forurening, som fjorden lider under og få de bundlevende fisk tilbage.


Kilde: Projekt Sund Vejle Fjord

Næring fra landbruget er skylden

Men hvorfor er ålegræsset forsvundet? 

Mads Fjeldsø Christensen peger på landbruget, der særligt op til 1980'erne fik lov til at udlede alt for meget næring, som så er skyllet ned i Vejle Fjord.

Populært sagt svarer det til at hælde gødning direkte i havet, som så får algerne til at blomstre, hvilket kvæler livet i havet.

- Siden starten af 1980'erne har EU bekostet mange penge i vandplaner. Så selvom Vejle Fjord stadig er meget belastet af næringssalte, så er det faktisk blevet bedre siden 1980'erne. Det er stadig for meget, men det er langt bedre nu, for vi kan godt spore bedringer i vandmiljøet, siger Mads Fjeldsø Christensen.

Indtil videre er der udplantet 4 hektar ålegræs i Vejle Fjord. Til foråret er det planen, at der skal plantes endnu mere ud.
Indtil videre er der udplantet 4 hektar ålegræs i Vejle Fjord. Til foråret er det planen, at der skal plantes endnu mere ud.

Også muslingebanker og stenrev

Det er ikke kun ålegræs, som Projekt Sund Vejle Fjord har i værktøjskassen.

De opformerer også blåmuslinger, som bliver sat ud på muslingebanker. Indtil videre er der sat 500 tons blåmuslinger ud for Munkebjerg, som lever i bedste velgående.

Inden længe er det også planen, at der skal etableres stenrev, som kan agere gemmested for de fisk, der allerede er, og som forhåbentligt kommer til i takt med, at økosystemet i fjorden bliver bedre.

- Det er et af de virkemidler, der virker allerbedst, fordi det er noget af det, der virker fra dag ét, fordi fisk kan gemme sig i det med det samme, siger Mads Fjeldsø Christensen.

Projekt Sund Vejle Fjord mangler dog de sidste tilladelser, men biologen håber, at de snart kan komme i gang.

- Det kræver en masse tilladelser at få lov til at lægge de her stenrev ud. Det har indtil videre taget et halvt år at få tilladelse til det. Men efter planen kan vi begynde at lægge stenrev for fem millioner kroner ud i vinterhalvåret.

Sidste år var TV SYD med, da en gruppe fra projektet var ude at plante ålegræs. Se det herunder:

Vejle Kommune planter ålegræs på bunden af Vejle Fjord på et areal på størrelse med en fodboldbane. Se i videoen, hvordan det foregår.
Video: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD