Lægevagten sendt på skadestuen

Det nyvalgte regionsråd besluttede mandag at sende lægevagten i Vejle på skadestuen. Til april flytter lægevagten ind på sygehuset for at skabe mere sammenhæng i behandlingen af akutte patienter.

Lægevagten i Vejle har i årevis haft til huse på Falck-stationen på Boulevarden. Men til april flytter lægerne ind på skadestuen, hvor to lokaler og tilhørende venterum skal stå klar.

- De nye rammer skaber en fælles og samlet indgang for områdets akutte patienter, uanset om de har brug for hjælp fra lægevagten eller på skadestuen. Ved at placere de to fysisk dør om dør vil vi også kunne tilbyde et mere sammenhængende behandlingsforløb, siger Carl Holst (V), formand for Region Syddanmark.

Flytningen sker samtidig med, at Region Syddanmark indfører visitation til skadestuer og skadeklinikker. Men flytningen skal gøre behandlingen af akutte patienter bedre, når de kun skal henvende sig et sted.

- Samlingen af de to tilbud på Vejle Sygehus vil betyde, at lægevagten vil blive en naturlig og nær del af det akutte beredskab, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark. Det betyder blandt andet, at de to nye naboer vil komme til at dele venteværelse, og at patienterne hele tiden vil kunne komme i direkte kontakt med personale, der kan vejlede og hjælpe dem

 

Fakta: