TV der bevæger dig

Minister skal stå skoleret

Boligminister Carsten Hansen skal stå skoleret på en konference i Vejle i dag. Her skal man drøfte de kriterier, som bruges til at udpege ghetto-områder. Der deltager 75 i konferencen.

01:36

Konferencen i Vejle.

1 af 2

Finlandsparken i Vejle kom på den kedelige liste i oktober. Det fik bl.a. Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (V), til at kritisere det grundlag, som bruges til at udforme listen over de udsatte boligområder, som det officielt hedder.

- Få dage efter, at listen var offentliggjort, meddelte Vejles borgmester, at han ønskede et møde med mig, skriver minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen (S).

- Vi skulle drøfte hvilke tiltag, der kunne iværksættes for at undgå, at Finlandsparken er på listen i 2013 og fremover.

Der er i dag tre kriterier for, hvornår noget er en ghetto. To af de tre kriterier skal være opfyldt, for at eet boligområde kommer på listen.

Ghettolisten omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder to af de følgende kriterier:

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.

(gennemsnit for de seneste 4 år)

Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270. (gennemsnit for de seneste 4 år).

Finlandsparken har knap 72 pct. indvandere som beboere (hvor grænsen er 50 pct.)

42,2 pct. af beboerne i Finlandsparken er arbejdsløse (hvor grænsen er 40 pct.)

AAB i Vejle og kommunen peger især på, at procenten af arbejdsløse er et tvivlsomt kriterium.

- I disse krisetider er det svært at gøre noget ved "andelen uden tilknytning til arbejdsmarkedet", noterer formanden for afdeling 29, Finlandsparken.

Læs mere på ministeriets hjemmeside.

Her er hele listen over ghetto-områder.

Se mere om konferencen i TV SYDs Nyheder kl. 19.30

Deltag også i debatten på vores facebookside: www.facebook.com/tvsyd