TV der bevæger dig

Motorvej lukkes helt i korte perioder

Den østjyske motorvej mellem Skærup og Vejle spærres i korte perioder i aften- og nattetimerne de næste uger.

Årsagen til lukningerne, som højst bliver af et kvarters varighed, er, at Vejdirektoratet skal opstille portaler til intelligente trafikstyringstavler.

Tavler, der skal gøre det lettere at være bilist på strækningen, mens vejen udvides fra fire til seks spor.

Intelligent Trafikstyring

Bilister, som kører dagligt på strækningen, har i nogen tid kunnet se orange kabler, der er lagt ud på autoværnet i midten. Det er ledninger til det såkaldte ITS-system - Intelligent Trafikstyring.

Bilisterne bliver orienteret om trafikale hændelser og rejsetider på variable informationstavler. Og hastigheden reguleres på variable hastighedstavler, så trafikken glider bedst muligt.

Færre uheld

- Ved vejarbejde er generne ved hændelser større, og blandt andet er risikoen for uheld højere end normalt. Men et ITS-system kan afhjælpe nogle af de trafikale gener, anlægsarbejdet giver, samt reducere antallet af de forventede uheld, fortæller ingeniør i Vejdirektoratets ITS-afdeling Thomas Roslyng.

- I løbet af de næste par uger bliver portaler med variable informationstavler og variable hastighedstavler sat op henover motorvejen. Vi forventer, at arbejdet er færdigt midt i november.

Tavlerne vil være dækket til, indtil vi er sikre på, at ITS-systemet fungerer efter hensigten - formentlig omkring årsskiftet.

To lukninger pr. nat

Mens arbejdet foregår, er det i denne uge nødvendigt at lukke motorvejen i begge retninger i få, korte perioder om aftenen og natten af højst 15 minutters varighed. Der bliver tale om to lukninger hver nat.
Allerede efter kl. 18 indsnævres trafikken til at foregå i ét spor hver vej. Det kan give mindre forsinkelser.

Og når vejfolkene har brug for det, vil politiet stoppe al trafik i et kvarters tid.

Pilles ned igen

Motorvejen vil være indsnævret fra kl. 18 til 06. Arbejdet er afhængigt af vejret.

ITS-tavlerne vil kun være i drift, mens motorvejen udvides. Når udvidelsen er færdig, vil kun de nuværende fire informationstavler være tilbage.