Pas på med at hæve din opsparing – pengene kan blive ubrugelige

Stramme hvidvaskningsregler betyder, at ærligt tjente penge risikerer at blive betragtet, som om de er tjent ulovligt.

Negative renter og corona-pandemiens konsekvenser har fået mange danskere til at hæve store kontantbeløb for at opbevare dem i hjemmet. 

Det er stramme hvidvaskregler, der er årsag til, at banker dels kan sige nej til at modtage mistænkelige kontantbeløb - og dels har pligt til at indberette mistænkelige transaktioner - uanset om de er kontante eller ej.

Billigere at betale negative renter

Det er slået fast i afgørelser fra Ankenævnet, at banker kan afvise at genindsætte store pengebeløb på en kundes konto.

I en sag fra 2021, der blev indbragt for Ankenævnet, fik en kunde i Danske Bank afslag på at indsætte to beløb på henholdsvis 750.000 kr. og 500.000 kr. på sin konto. Pengene havde kunden hævet og lagt i bankens bankboks gennem mange år, men da de skulle bruges til huskøb, afviste banken at tage imod dem, fordi den ikke mente, der var nok dokumentation for pengenes oprindelse.

quote

Det kan meget nemt vise sig, at det er langt billigere at beholde pengene i banken og betale de negative renter

Stig Nielsen, kommitteret, Finanstilsynets hvidvaskkontor

Derfor skal man - ifølge kommitteret ved Finanstilsynets hvidvaskkontor, Stig Nielsen - være indstillet på, at man bevæger sig ud på tynd is, hvis man beslutter sig for at hæve opsparingen og gemme den hjemme under hovedpuden - for eksempel for at undgå negative renter.

- Det kan meget nemt vise sig, at det er langt billigere at beholde pengene i banken og betale de negative renter, siger Stig Nielsen.

Loft på modtagelse af kontanter

Risikoen for tyveri er en ting. Men risikoen, for at man selv får mere end svært ved at bruge store kontantbeløb, er endnu større.

Man kan for eksempel maksimalt betale 19.999 kroner kontant for en vare eller en ydelse i en butik eller hos andre virksomheder.

Det er hvidvaskloven, der sætter grænser og regler for virksomheders og pengeinstitutters pligt til at overvåge kunder.

Sådan gør hvidvaskloven brug af kontanter risikabel

  • Virksomheder må maksimalt modtage 19.999 kr. i kontanter fra en kunde. Det gælder alt fra supermarkeder til brugtvognsforhandlere, håndværkere osv.
  • Banker har ikke pligt til at modtage kontanter, hvis kunden ikke kan dokumentere, hvor de stammer fra, og at de er lovligt tjente.
  • Banker har pligt til at overvåge deres kunder - det gælder også indholdet af bankbokse.
  • Banker har pligt til at indberette mistænkelige indbetalinger - eller forsøg på indbetalinger - til Finanstilsynets hvidvaskkontor - og der er ingen nedre grænse for beløbets størrelse.
quote

Hvis man vælger at "gå kontant", så skal man være klar over, at det kan indebære ulemper både i forhold til at få penge ind i banken og i forhold til at få dem brugt

Stig Nielsen, kommitteret, Finanstilsynets hvidvaskkontor

Risikerer at komme i politiets søgelys

Samlet set gør det brugen af store kontantbeløb særdeles usikker.

- Det er den ulempe, man har. Hvis man vælger at "gå kontant", så skal man være klar over, at det kan indebære ulemper både i forhold til at få penge ind i banken og i forhold til at få dem brugt, siger Stig Nielsen.

Man risikerer simpelthen, at nogen siger, "det er ligegodt mærkeligt det her", og man bliver undersøgt af politiet.

– Så det med at have mange kontanter og bruge mange kontanter, det kan være svært, og så kan det være fuldstændigt ærligt, og man har betalt sin skat og det hele – men det faktum at det er kontanter, det kan være en kæmpe ulempe, siger Stig Nielsen.

Svært at få dækket kontanter

Men det er ikke kun hvidvasklovgivningen, der er et problem.

 Det kan for eksempel være svært at få erstatning for kontanter, der bliver stjålet i hjemmet. 

- Det er sådan, at hvis du får stjålet kontanter, så vil forsikringsselskaberne ofte fastsætte erstatningen skønsmæssigt. Det vil sige, at du sjældent får det fulde beløb erstattet, fortæller Anne Garde Slothuus, der er forsikringsekspert hos F&P.

Og får tyven adgang gennem et åbent vindue, er det slet ikke muligt at få erstatning for kontanterne. 

Ifølge Anne Garde Slothuus er der heller ingen garanti for, hvor meget forsikringen tilbagebetaler:

- Der er ikke en fast takst. Det vil være en konkret vurdering af den enkelte sag. Man kan ikke sige, at det er en vis procentdel. 

Opbevaring i bankboks

Mange vælger at opbevare penge i bankbokse, men det kan også give problemer. En bankboks skal nemlig forsikres gennem ens egen indboforsikring. Og reglerne er forskellige fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. 

- Det man skal være opmærksom på, det er, at der kan være en maksimal dækning på ens forsikring. Det skal man selvfølgelig tjekke, og der kan være en maksimal dækning for smykker og penge, siger Anne Garde Slothuus. 

Her kan det også være svært at modtage erstatning, da det kun er ejeren af boksen, der kender til indholdet af den.