Private bygger psykiatrihospital i Vejle

Vejle bliver hjemsted for et nyt psykiatrisk hospital til 400 millioner kroner. Det er Region Syddanmark, der som de første herhjemme nu får en privat aktør til at stå for opførelse og drift af et offentligt sygehus.

Bygningen af det nye psykiatrihospital sker i et såkaldt offentligt-privat partnerskab. Det betyder, at et privat konsortium finansierer og bygger hospitalet mod at få en leje- og driftsaftale med regionen om at stå for blandt andet vedligeholdelse af bygningerne, rengøring og servering af maden de første 25-30 år. Det er dog stadig offentligt ansatte læger og plejepersonale, der skal behandle patienterne.
- Vi har valgt denne model, da vi ikke selv har råd til at bygge nyt. I et samarbejde med de private kan det lade sig gøre, siger regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, til TV SYD.

Samler og skaber mobilitet

Det nye psykiatriske hospital samler Vejle og Koldings psykiatriske afdelinger i Vejle. Samtidig oprettes der to mobile enheder, der i fremtiden skal køre ud fra Fredericia og Kolding.

90 nye jobs til Vejle

Det nye sygehus skaber omkring 90 nye job, når hospitalet står færdigt. Det bygges ved Vejle Sygehus og forventes at stå færdigt i år 2015-2016.