Privathospital må ikke operere for hoftedysplasi, selvom der er lange ventelister i det offentlige

På Privathospitalet Mølholm i Vejle kunne de operere tre gange så mange patienter for hoftedysplasi, end de gør nu. Men det offentlige har sagt nej tak.

På Privathospitalet Mølholm i Vejle opererer de omkring 50 patienter for hoftedysplasi om året. Det er patienter, som enten selv betaler for operationen, eller som har en sundhedsforsikring, der dækker udgifterne, der ligger på omkring 200.000 kroner.

Mølholm vil gerne operere patienter i offentligt regi, men de har fået afslag på at blive godkendt til at foretage operationen.
Sundhedsstyrelsen har afvist ansøgninger fra tre privathospitaler, mens der er givet en godkendelse til det offentlige Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Hvad er hoftedysplasi?

Ved hoftedysplasi er hofteskålen underudviklet. Det gør, at hofteskålen ikke dækker lårbenshovedet tilstrækkeligt, hvilket medfører en meget høj belastning af hofteleddet.

I de fleste tilfælde konstateres sygdommen ved 15-30-års alderen, men symptomerne kan også optræde tidligere eller senere.

Symptomerne viser sig i begyndelsen ved, at man hurtigt bliver træt i hoften og ikke kan gå så langt. I de tidlige stadier optræder symptomerne kun en gang imellem. Senere kommer der smerter i lysken samt haltende gang.

- Det er ærgerligt, at man i den her situation, hvor vi hører om ventetider på op mod halvandet år, at vi ikke kan få lov til at operere de her patienter, når vi allerede opererer for det her i privatregi, siger Lars Dahl Pedersen, der er administrerende direktør på Privathospitalet Mølholm.

I et brev til Mølholm lyder det fra Sundhedsstyrelsen, at de takker nej med henvisning til det 'overordnede nationale hensyn':

'Idet Sundhedsstyrelsen ud fra overordnede nationale hensyn vurderer, at samling på få lokaliteter er nødvendig for opretholdelse af tilstrækkeligt volumen, robusthed og kvalitet på landsplan.'

Sundhedsstyrelsens afslag til Privathospitalet Mølholm

Højt specialiseret funktion nr. 22

Periacetabulær osteotomi/hoftenær femurostetomi (<400)

Svar på indsigelser:

Sundhedsstyrelsen vurderer, at Region Midtjylland og Region Syddanmark har fremsendt fornuftige planer for nedbringelse af ventelisterne i 2023. Derudover vil den yderligere godkendelse til Bispebjerg Hospital (BBH) medføre øget kapacitet i Vestdanmark, da Region Hovedstaden vil kunne hjemtage egne patienter når funktionen på BBH er etableret, hvilket hermed vil skabe yderligere kapacitet i Vestdanmark. Indsigelsen giver derfor ikke anledning til ændring af styrelsens hidtidige vurdering, hvorved afslaget fastholdes.

Der gives afslag til:

Privathospitalet Mølholm, Vejle

  • idet Sundhedsstyrelsen ud fra overordnede nationale hensyn vurderer, at samling på få lokaliteter er nødvendig for opretholdelse af tilstrækkeligt volumen, robusthed og kvalitet på landsplan.

På Mølholm kan man ifølge ortopædkirurg Kjeld Søballe meget hurtigt være klar til at udføre operationen for hoftedysplasi med en ganz-operation.

- Vi har kapacitet til at lave omkring 150 af disse operationer om året. Det er en tredobling af det, vi laver nu, siger Kjeld Søballe, der er professor og ortopædkirurg med speciale i hoftedysplasi og ansat på privathospitalet.

Så lang er ventetiden til en ganz-operation

Ganz-operationen bliver foretaget i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Hovedstaden.

I Region Syddanmark er der samlet cirka 29 måneders ventetid til forundersøgelse og operation. Der står lige nu 60 patienter på venteliste.

I Region Midtjylland er der samlet 20-23 måneders ventetid til forundersøgelse og operation. Der står 108 patienter på venteliste.

I Region Hovedstaden er der 10 måneders ventetid til forundersøgelse og operation. Der står 53 patienter på venteliste.

Kilde: Regionernes svar til TV 2.

Nathalie kan ikke vente halvandet år

Sundhedsstyrelsen har netop afvist at lade Privathospitalet Mølholm hjælpe 18-årige Nathalie Klug fra Vejle, som lige nu er en af patienterne på det offentliges lange venteliste.

Derfor må hendes forældre igen selv betale, når hun om tre uger skal have foretaget sin anden operation på privathospitalet Mølholm.

- Jeg synes slet ikke, det giver mening. Der er så mange unges liv, der stoppes af de her lange ventelister. Man burde tænke meget mere på de mange mennesker, det berører, siger Nathalie Klug til TV2.

Det siger Sundhedsstyrelsen

TV SYD har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen om sagen, og de har sendt dette skriftlige svar:

Vi er i Sundhedsstyrelsen meget optaget af, at patienter, der har en sjælden og svær sygdom, får et behandlingstilbud af højeste faglige kvalitet, samtidig med at der er tilstrækkelig kapacitet til, at de ikke skal vente længe på behandling.

Ganz-operationer er vanskelige operationer, som kræver særlige kompetencer, og hvor der også er risiko for mulige alvorlige komplikationer efter operationen. De kræver flere års oplæring, og der er kun få læger i landet der kan udføre behandlingen. 

Det er vores opgave som styrelse at sikre, at de sygehuse, der foretager Ganz-operationer, kan opretholde en høj faglig kvalitet i alle dele af behandlingen, herunder både selve operationen, men også ved håndtering af eventuelle og potentielt alvorlige komplikationer mv. 

Den høje faglige kvalitet opretholdes bl.a. ved at sikre tilstrækkelig robusthed og vedligeholdelse af kompetencer på de afdelinger, der varetager behandlingen, hvilket kræver et vist volumen af patienter.

Vi har en forventning om, at ventetiden på behandlingen vil falde på baggrund af regionernes planer for nedbringelse af ventetiden på hhv. Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital, og yderligere i takt med etableringen af funktionen på Bispebjerg Hospital.

- Agnethe Vale Nielsen, enhedschef i Sundhedsstyrelsen