Sygehuse forbedres for 44 millioner kroner

Milliarder bliver brugt til nye akutsygehuse i Region Syddanmark. Men der drypper også penge af til andre sygehuse i regionen til forbedring af de fysiske rammer.

44 millioner kroner vedtog regionsrådet mandag at bevilge til forbedringer for patienter, pårørende og personale på sygehusene i Vejle, Kolding, Sønderborg, Svendborg og Odense. Håndværkerne er bestilt til at gå i gang i år.

Dermed får flere af de sygehuse, som ikke er tildelt kvalitetsfondskroner til ombygning, også mulighed for at få bygget om og forbedret de fysiske rammer. Kvalitetsfondsmidlerne er de penge, regionen har fået af staten til at bygge de store akutsygehuse.

- Det er glædeligt for både patienter, pårørende og ikke mindst personalet, at vi nu får gjort noget ved nogle af de fysiske udfordringer, der er på flere af sygehusene. Det er med til at skabe tryghed for patienter og pårørende at komme til et sygehus, der er lyst, venligt og moderne. Og samtidig er gode arbejdsmæssige forhold også et vigtigt parameter, når personalet skal yde en god og professionel behandling, siger formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), i en pressemeddelelse. 

På Sygehus Lillebælt er der blandt andet afsat penge til en ombygning af Onkologisk Ambulatorium og Øjenafdelingen i Vejle. Afdelingerne får mere plads og bliver mere tidssvarende.

quote

Det er glædeligt for både patienter, pårørende og ikke mindst personalet, at vi nu får gjort noget ved nogle af de fysiske udfordringer, der er på flere af sygehusene.

Poul-Erik Svendsen (S), formand Sundhedsudvalget, Region Syddanmark

 

Derudover flyttes Blodprøvetagningen i Vejle, så den får en mere central placering tæt ved hovedindgangen til glæde for de mange patienter, der dagligt skal have taget en blodprøve.

På sygehuset i Sønderborg fremrykkes en ombygning og renovering, der blandt andet betyder en modernisering af Intensiv Klinikken og modtagelses- og venteområdet ved Onkologisk Afsnit.

 

 

Det skal de 44 millioner bruges til