Asbest-fare stopper nedrivning ved skole

Arbejdstilsynet har standset nedbrydningen af en gammel pavillion ved Løjt Kirkeby Skole i Aabenraa på grund af asbest-fare.

Arbejdet er blevet stoppet fordi entreprenøren, som står for nedbrydningen, har overtrådt adskillige af de regler, der gælder for arbejde med asbestholdige materialer.

Nu er området blevet spærret af, og der er udstedt forbud mod at færdes på byggepladsen.

Nedbrydningen genoptages først, når Aabenraa Kommunes miljøafdeling har vurderet, om der er sket forurening af jorden ved pavillonen eller af de resterende bygningsdele.